Condizionale passato (Podmiňovací způsob minulý) – test I.

Itálie pro všechny > Dotazníky > Italština snadno a rychle > Testy > Condizionale passato (Podmiňovací způsob minulý) – test I.
Test

Condizionale passato (Podmiňovací způsob minulý) – test I.

Test Condizionale passato (podmiňovací způsob minulý) jsme vytvořili s cílem poskytnout vám příležitost procvičit si a ověřit své znalosti tohoto gramatického jevu. Podmiňovací způsob minulý se v italštině používá k vyjádření možného, hypotetického nebo imaginárního děje v minulosti. Test obsahuje 10 vět, které pokrývají různé situace a kontexty. Vyberte správnou variantu pro každou větu na základě kontextu a pravidel podmiňovacího způsobu.

Tento test je zdarma. Jeho cílem nejen posílit vaše schopnosti v italské gramatice, ale také vám poskytnout zábavný a interaktivní způsob učení. Věříme, že tímto testem získáte lepší porozumění podmiňovacímu způsobu minulého času a zvýšíte svou jistotu v jeho správném používání.

Než začnete testování, mějte na paměti, že cílem není jen získat co nejvíce bodů, ale hlavně si osvojit a procvičit tento gramatický jev. Přejeme vám hodně úspěchů :-).

1.(Noi – cambiare) ____________________ i soldi.
2.(Io – prendere) ____________________ il tram.
3.Che cosa (voi – potere) ____________________ fare per noi?
4.Ti (io – offrire) ____________________ un altro biscotto, ma purtroppo non c’è più.
5.Ho pensato che (noi – andare) ____________________ al bar insieme.
6.Sapevo che mi (loro – telefonare) ____________________.
7.Secondo la polizia, Antonio (morire) ____________________ in un incidente stradale.
8.(Loro – fare) _____________________ di tutto per aiutarci.
9.(Vi – comprare) ____________________ le borse, ma non avevate soldi.
10.Ho già detto che (io – uscire) ____________________ volentieri con i tuoi amici.