Archiv článků

0
Condizionale passato

Pronomi diretti a Pronomi indiretti

Pronomi diretti a Pronomi indiretti – v samostatných článcích jsme probrali osobní zájmena ve 4. pádě a osobní zájmena ve 3. pádě. Pro mnoho studentů jsou velkým úskalím, a proto […]

0
Andare a Venire (Jít a Přijít)

ANDARE a VENIRE (jít a přijít)

Protože se slovesa ANDARE a VENIRE (jít a přijít) studentům někdy pletou, tak je potřeba si je trošku ukotvit. Není například vždy zcela zřejmé, zda použít to, či ono. A […]

0
Condizionale passato

Výrazy CI VUOLE a CI METTO

Výrazy CI VUOLE a CI METTO označují časový údaj. Jsou odvozeny od sloves volere + ci a mettere + ci. CI VUOLE – určuje, kolik času všeobecně potřebujeme na nějakou […]