Osobní zájmena ve 3. pádě (Pronomi indiretti)

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Osobní zájmena ve 3. pádě (Pronomi indiretti)
Condizionale passato

Osobní zájmena ve 3. pádě (Pronomi indiretti)

Osobní zájmena ve 3. pádě (Pronomi indiretti) – použití

V českém jazyce můžeme všechny předměty i osoby nahradit osobním zájmenem. Stejně tomu tak je i v italském jazyce. Nepřímá osobní zájmena ve 3. pádě v italštině:

  • nahrazují osoby, zvířata nebo předměty (podstatná jména)
  • používají se, pokud za slovesem následuje „A“ (případně také „CON“ nebo „PER“)

Ptáme se na ně otázkou „KOMU? ČEMU?“ Ale pozor, jasné „komu? čemu?“ v češtině nemusí znamenat hned použití osobního zájmena ve 3. pádě, a naopak. Vazby v češtině a v italštině se mohou lišit.

La danza moderna mi piace molto.Questo rumore ci sembra strano.
Ti telefono la settimana prossima.Vi interessa lo sport?
Gianluca non è mai contento, non gli basta niente.Hai scritto ai tuoi amici? Sì, gli ho scritto.
Che cosa interessa a Maria? Le interessa tutto.Le ragazze si lamentano perché non gli rispondi mai.
Signore/a, Le piace nuotare?

Důležité je zapamatovat si, že pro první a druhou osobu jednotného a množného čísla použijeme zájmena mi, ti, ci, vi a pro třetí osobu jednotného a množného čísla gli (on, oni, ony) a le (ona). Zdvořilostní forma je vždy Le.


 

Postavení osobního zájmena

Osobní zájmeno stojí většinou před slovesem. To platí i pro věty tázací a záporné.
– Il ragazzo assomiglia a suo padre. Gli assomiglia.
Le scrivi? Sì, scrivo a Lucia.
Vi diciamo che non è vero.

V případě dvou sloves se ale může pozice zájmena změnit:
Non ti vuole telefonare? – Non vuole telefonarti?
Gli potete dire che ho chiamato? – Potete dirgli che ho chiamato?
Le devi dare la borsa. – Devi darle la borsa.

Poznámka: V minulém čase se chová osobní zájmeno podobně (info naleznete ve článku zde). Ke zkrácení dochází pouze při použití pomocného slovesa a jen v jednotném čísle.


 

Nejčastější italská slovesa, se kterými se pojí osobní zájmena ve 3. pádě

ASSOMIGLIARE A (podobat se komu, vypadat jako)CREDERE A (věřit někomu)
BASTARE A (stačit někomu, dostačovat někomu)PIACERE A (líbit se někomu)
INTERESSARE A (zajímat někoho)RIMANERE A (zůstat u někoho, zůstat s někým)
MANCARE A (chybět něčemu nebo chybět někomu)RISPONDERE A (odpovědět někomu)
RESTARE A (zůstat s někým)SUCCEDERE A (stát se někomu)
SEMBRARE A (připadat někomu)SERVIRE A (sloužit někomu)
TELEFONARE A (telefonovat někomu)VOLER BENE A (milovat někoho)

Pozor!

  1. Ve zdvořilostní formě se používá Le. Nezaměňujte ji s La (to se používá pro osobní zájmena ve 4. pádě – pronomi diretti) – Signor Cenzati, Le telefono dopodomani.
  2. Pokud chcete dát důraz na některou osobu, používá se a lui, a lei, a loro (ty se nacházejí zpravidla za slovesem. – Sto parlando a lei, non a te!
  3. V psané formě se používá loro (nikoli gli jako v mluvené formě) pro mužský i ženský tvar množného čísla.
    – Quando vedo i miei amici, racconto loro tutta la storia (psaná forma).
    – Quando vedo i miei amici, gli racconto tutta la storia (mluvená forma).

Osobní zájmena ve 3. pádě si můžete procvičit v krátkém testu zde.

Článek „Osobní zájmena ve 3. pádě (Pronomi indiretti)“ a další zajímavé články týkající se italské gramatiky najdete zde.
Sledujte nás také na našem facebooku.

Sdílej na