Condizionale passato (Podmiňovací způsob minulý)

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Condizionale passato (Podmiňovací způsob minulý)
Condizionale passato

Condizionale passato (Podmiňovací způsob minulý)

Condizionale passato (Podmiňovací způsob minulý) vyjadřuje nerealizovaný nebo nerealizovatelný děj (touhu, přání), nejistotu v minulosti (pochybnost, nejisté mínění). Dále vyjadřuje osobní názor (hypotézu), lítost, následnost v minulosti nebo událost, která je podmíněná jinou událostí.

Tento podmiňovací způsob se v některých učebnicích také nazývá Condizionale composto.

Tvorba podmiňovacího způsobu minulého

Podmiňovací způsob minulý se tvoří pomocí sloves AVERE a ESSERE, které jsou ve tvaru kondicionálu přítomného (condizionale semplice) a významového slovesa v příčestí minulém.

Definice zní trošku složitě. Lépe to pochopíme na konkrétních příkladech.

Nerealizovaný nebo nerealizovatelný děj, touha, přání

Ve srovnání s podmiňovacím způsobem přítomným nejsou přání (touhy) v podmiňovacím způsobu minulém realizovatelná.

 • Sarei andata al mare, ma pioveva. (Bývala bych šla k moři, ale pršelo.)
 • Sarebbe andata volentieri al bar con voi, ma è molto stanca. (Ráda by bývala šla do baru s vámi, ale je velmi unavená.)

Nejistota, nejisté mínění či pochybnost v minulosti

Do češtiny se překládá jako „prý“.

 • Secondo Lucia, Paolo avrebbe chiamato la polizia. (Podle Lucie měl prý Pavel volat policii.)
 • Secondo i giornali sarebbe andato dalla sua fidanzata. (Podle novin prý odešel ke své přítelkyni.)

Osobní názor, hypotéza v minulosti

 • Secondo me, Marcello avrebbe dovuto guidare con più prudenza. (Podle mě by býval měl Marcel řídit s větší opatrností.)
 • Secondo me, avresti dovuto invitare anche i suoi genitori. (Podle mě bys býval měl pozvat také jeho/její rodiče.)

Lítost a komentáře k činům, které se již nedají změnit

V těchto situacích se nejčastěji používá podmiňovací způsob minulý s pomocným slovesem dovere, následovaný infinitivem. Je možné ale použít i další slovesa.

 • Non avreste dovuto parlare dell’incidente con la sua sorellina. (Neměli byste bývali mluvit o té nehodě s její sestřičkou.)
 • Paola è già uscita? L’avrei invitata volentieri al cinema. (Pavla už odešla? Býval bych ji rád pozval do kina.)

Následnost v minulosti

Použití podmiňovacího způsobu minulého k vyjádření budoucnosti (následnosti) nemusí znamenat, že skutečnost proběhla. Na příkladech níže víme, co bylo řečeno nebo slíbeno, ale nevíme, jestli se to stalo. Často se používá po slovesech vyjadřujících naději, vůli, názor apod.

 • Gianluca ieri mi ha detto che ti avrebbe scritto. (Gianluca mi včera řekl, že ti napíše.)
 • Maria ha promesso che sarebbe venuta alla festa di Marco. (Marie slíbila, že přijde na Markovu párty.)

Událost, která je podmíněná jinou událostí

 • Ho appena mangiato dei biscotti, altrimenti avrei preso volentieri una torta. (Právě jsem snědl sušenky, jinak bych si býval rád dal dort.)
 • Non ero in città, altrimenti sarei venuta al cinema con te. (Nebyla jsem ve městě, jinak bych bývala šla s tebou do kina.)

Krátký test zdarma na Condizionale passato (podmiňovací způsob minulý) najdete zde.


 

Další zajímavé články, týkající se italské gramatiky, najdete zde.
Sledujte nás také na našem facebooku.

Sdílej na