Condizionale semplice (Podmiňovací způsob přítomný)

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Condizionale semplice (Podmiňovací způsob přítomný)
Condizionale passato

Condizionale semplice (Podmiňovací způsob přítomný)

Condizionale semplice (Podmiňovací způsob přítomný) je zvláštní forma slovesa, kterou je možné vyjádřit v italském jazyce realizovatelné přání (touhu, záměr), určitou možnost či nejisté mínění (pochybnost, hypotézu), zdvořilost (žádost či návrh) nebo radu (osobní názor). Vyskytuje se také v různých ustálených spojeních. Pomocí podmiňovacího způsobu přítomného je možné vyjádřit přítomnost nebo budoucnost. To záleží především na kontextu.

Tvorba podmiňovacího způsobu přítomného

Podívejme se na to, jak se podmiňovací způsob přítomný tvoří. Vychází z infinitivu, od kterého se odtrhne koncovka -ARE, -ERE a -IRE a přidá se koncovka podmiňovacího způsobu.

OsobaPARLAREVENDEREDORMIRE
ioparlereivendereidormirei
tuparlerestivenderestidormiresti
lui/leiparlerebbevenderebbedormirebbe
noiparleremmovenderemmodormiremmo
voiparlerestevenderestedormireste
loroparlerebberovenderebberodormirebbero

Pozor!

Tak jako téměř každý gramatický jev skrývá různá úskalí a výjimky, tak kondicionál také. Zvláštní pozornost proto věnujte těmto případům:

výslovnosti: parleremo (budeme mluvit – budoucí čas) x parleremmo (mluvili bychom – podmiňovací způsob)
staženým tvarům: vedere – vedrei – vedremmo; vivere – vivrei – vivremmo
slovesům 1. třídy končící na -CARE a -GARE, kam se vkládá navíc -H: cercare – cercherei – cercheremmo; pagare – pagherei – pagheremmo
slovesům 1. třídy končící na -CIARE a -GIARE, kde se odstraňuje -I: cominciare – comincerei – cominceremmo; mangiare – mangerei – mangeremmo
– podmiňovací způsob se tvoří podobně jako budoucí čas, takže pokud tápete nad tvarem slovesa, pokuste si ho vybavit nejprve v budoucím čase a ten vám napoví (essere – sarò/sarei; avere – avrò/avrei; andare – andrò/andrei, volere – vorrò/vorrei apod.)

Konkrétní příklady

Na konkrétních případech níže si ukážeme, jak funguje používání podmiňovacího způsobu přítomného v praxi. Na první pohled se to může zdát složité, ale postupem času si v tom určitě najdete systém a bude vám to připadat přirozené. Stejně jako v českém jazyce se podmiňovací způsob používá často také v italštině.

Realizovatelné přání, touha, záměr

 • Prenderei volentieri un tè con limone. (Rád bych si dal čaj s citrónem).
 • Sarebbe bello organizzare la festa per Federico. (Bylo by hezké zorganizovat párty pro Federica).
 • Mi piacerebbe rimanere a casa tutta la sera. (Líbilo by se mi zůstat celý večer doma).

Možnost, nejisté mínění, pochybnost

 • Luigi e Diana dovrebbere essere già al mare. (Luigi a Diana už by měli být u moře).
 • Secondo il dottore, sarebbe sano come un pesce. (Podle lékaře je prý zdravý jako rybička).
 • Avrebbero molti soldi. (Prý mají hodně peněz).

Zdvořilost, žádost, návrh

 • Ti/Le dispiacerebbe chiudere la porta, per favore? (Vadilo by ti/Vám zavřít dveře, prosím)?
 • Potrebbe dirmi più informazioni, per piacere? (Mohl byste mi, prosím, říci více informací)?
 • Mi daresti quel libro, per favore? (Mohl bys mi dát tu knihu, prosím)?

Rada, osobní názor

 • Secondo me, sarebbe meglio rimandare la gita alla settimana prossima. (Podle mě by bylo lepší odložit výlet na příští týden).
 • Al posto tuo, telefonerei alla polizia. (Na tvém místě bych zavolala policii).
 • Dovreste fare un bel viaggio per il vostro anniversario. (K vašemu výročí byste měli podniknout nějakou hezkou cestu).

Ustálená spojení

 • Avresti per me un momento? (Měl bys pro mě chvilku)?
 • Che ne diresti di andare al bar? (Co kdybychom šli do baru)?
 • Come sarebbe a dire? (Co to má znamenat)?

Závěrem

Závěrem nabízíme zdarma krátký test k procvičení (zde), který by měl přítomný kondicionál (Condizionale semplice – Podmiňovací způsob přítomný) ještě více ukotvit.

A pokud jste si již osvojili pravidla podmiňovacího způsobu přítomného, můžete se rovnou vrhnout na Podmiňovací způsob minulý (Condizionale passato).


 

Další zajímavé články, týkající se italské gramatiky, najdete zde.
Sledujte nás také na našem facebooku.

Sdílej na