Condizionale semplice (Podmiňovací způsob přítomný) – test I.

Itálie pro všechny > Dotazníky > Italština snadno a rychle > Testy > Condizionale semplice (Podmiňovací způsob přítomný) – test I.
Test

Condizionale semplice (Podmiňovací způsob přítomný) – test I.

Test Condizionale semplice (podmiňovací způsob přítomný) jsme vytvořili s cílem poskytnout vám příležitost procvičit si a ověřit své znalosti tohoto gramatického jevu. Podmiňovací způsob přítomný se v italštině používá k vyjádření možného, hypotetického nebo imaginárního děje v přítomnosti. Test obsahuje 10 vět, které pokrývají různé situace a kontexty. Vyberte správnou variantu pro každou větu na základě kontextu a pravidel podmiňovacího způsobu.

Tento test je zdarma. Jeho cílem nejen posílit vaše schopnosti v italské gramatice, ale také vám poskytnout zábavný a interaktivní způsob učení. Věříme, že tímto testem získáte lepší porozumění podmiňovacímu způsobu přítomného času a zvýšíte svou jistotu v jeho správném používání.

Než začnete testování, mějte na paměti, že cílem není jen získat co nejvíce bodů, ale hlavně si osvojit a procvičit tento gramatický jev. Přejeme vám hodně úspěchů :-).

1.Paolo e Maria ____________________ un caffè.
2.Mia sorella ____________________ al teatro stasera.
3.Io ____________________ tantissimo, peró non ho abbastanza soldi.
4.Luca, ____________________ gli spaghetti per un pranzo?
5.I nostri bambini _____________________ con i giocattoli nuovi.
6.Che cosa (noi) ____________________ a Lucia per il suo compleanno?
7.Andrea ____________________ subito il lavoro.
8.Anna e Maria ____________________ molti vestiti.
9.Tu e la tua fidanzata non ____________________ più.
10.Francesca ____________________ sempre tardi.