Pronomi diretti a Pronomi indiretti

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Pronomi diretti a Pronomi indiretti
Condizionale passato

Pronomi diretti a Pronomi indiretti

Pronomi diretti a Pronomi indiretti – v samostatných článcích jsme probrali osobní zájmena ve 4. pádě a osobní zájmena ve 3. pádě. Pro mnoho studentů jsou velkým úskalím, a proto se níže podíváme na stručný přehled obou zájmen v jednom článku, ať jsou vidět hlavní rozdíly.

Pronomi diretti – 4. p.

  • nahrazují předmět či objekt (podstatná jména)
  • nahrazují osoby
  • pomocí tvaru „LO“ můžeme vyjádřit „TO“
  • ptáme se na ně „KOHO? CO?“
Jednotné čísloMnožné číslo
ioMInoiCI
tuTIvoiVI
luiLOloroLI
leiLAloroLE
LeiLA

Pronomi indiretti – 3. p.

  • nahrazují osoby, zvířata a předměty (pod. jm.)
  • používají se, pokud za slovesem následuje „A“ (případně také „CON“ nebo „PER“)
  • ptáme se na ně „KOMU? ČEMU?“
Jednotné čísloMnožné číslo
ioMInoiCI
tuTIvoiVI
luiGLIloroGLI
leiLEloroGLI
LeiLE

Postavení osobních zájmen předmětných, nepřízvučných

Jak u osobních zájmen ve 4. pádě (Pronomi diretti), tak u osobních zájmen ve 3. pádě (Pronomi indiretti) platí, že zájmeno stojí zpravidla před slovesem. A to platí jak v oznamovacích, tak v záporných a tázacích větách.

V případě dvou sloves se může, jak ve 3. tak ve 4. pádě, připojit osobní zájmeno na konec významového slovesa.

Příklady:

Voglio chiamarlo. – Lo voglio chiamare. (4. pád)
Non voglio chiamarla. – Non la voglio chiamare. (4. pád)

Devo telefonargli. – Gli devo telefonare. (3. pád)
Devi telefonarle? – Le devi telefonare? (3. pád)

Nejčastější italská slovesa, se kterými se pojí osobní zájmena jak ve 4. pádě, tak ve 3. pádě

CANTARE (zpívat něco, zpívat někomu)PRESTARE (půjčit něco, půjčit někomu)
COMPRARE (koupit něco, koupit někomu)PROVARE (zkusit něco, dokázat někomu něco)
CONSIGLIARE (radit něco, radit někomu)RACCONTARE (vyprávět něco, vyprávět někomu)
CUCINARE (vařit něco, vařit někomu)REGALARE (darovat něco, darovat někomu)
DARE (dát něco, dát někomu něco)RICORDARE (pamatovat si něco/někoho)
DICHIARARE (prohlásit něco, prohlásit někomu)RUBARE (ukrást něco, ukrást někomu)
DOMANDARE (žádat něco, žádat někoho)SPIEGARE (vysvětlit něco, vysvětlit někomu)
FARE (dělat něco, dělat někomu něco)
GIURARE (přísahat něco, přísahat někomu)CHIEDERE (požádat o něco, požádat někoho)
INSEGNARE (učit něco, učit někoho)LEGGERE (číst něco, číst někomu)
LASCIARE (opustit něco/někoho; přenechat něco/někomu)PRENDERE (vzít něco, vzít někomu)
MANDARE (poslat něco, poslat někomu)PROMETTERE (slíbit něco, slíbit někomu)
MOSTRARE (ukazovat něco, ukazovat někomu)RIPETERE (opakovat něco, opakovat někomu)
ORDINARE (objednat něco, objednat někomu něco)SCRIVERE (psát něco, psát někomu)
PAGARE (zaplatit něco, zaplatit někomu)VENDERE (prodat něco, prodat někomu)
PARLARE (mluvit nějakým jazykem, mluvit s někým)
PASSARE (předat něco někomu, předat někoho na telefonu)DIRE (říct něco, říct někomu)
PORTARE (přinést něco, přinést někomu něco)PREFERIRE (dát přednost něčemu/někomu)
PREPARARE (připravit něco, připravit někomu něco)SPEDIRE (poslat něco, poslat někomu)
PRESENTARE (představit něco, představit někoho)

Procvičte si kombinaci osobních zájmen ve 3. a 4. pádě v krátkém testu zde.

Článek „Pronomi diretti a Pronomi indiretti“ a další zajímavé články týkající se italské gramatiky najdete zde.
Sledujte nás také na našem facebooku.

Sdílej na