Il presente (přítomný čas) – test III.

Itálie pro všechny > Dotazníky > Italština snadno a rychle > Testy > Il presente (přítomný čas) – test III.
Presente

Il presente (přítomný čas) – test III.

Vyzkoušejte si test na přítomný čas (il presente) v italštině. Test má za úkol procvičit vaše znalosti časování sloves v přítomném čase.

Hodně štěstí 🙂

1.Noi __________ a Parigi.
2.Carlo e Domenico __________ la porta.
3.Paolo, a che ora __________ di studiare oggi?
4.Lui __________ tanto.
5.Gli amici di Pietro __________ da Praga.
6.Scusi, io non __________ l’italiano.
7.La professoressa Giardini __________ all’università.
8.Io non __________ volentieri in aereo.
9.__________ spesso Vincenzo, signore?
10.Noi __________ le chiavi.