Preposizioni (předložky) A, IN, DI, DA, FRA/TRA, SU, PER, CON – test III.

Itálie pro všechny > Dotazníky > Italština snadno a rychle > Testy > Preposizioni (předložky) A, IN, DI, DA, FRA/TRA, SU, PER, CON – test III.
Preposizioni

Preposizioni (předložky) A, IN, DI, DA, FRA/TRA, SU, PER, CON – test III.

Preposizioni (předložky) A, IN, DI, DA, FRA/TRA, SU, PER, CON se velmi často pletou, ale je důležité správně je používat v italském jazyce. Vyzkoušejte si svoje znalosti v testu níže. Hodně štěstí 🙂
1.Macchina __________ Gianluca.
2.Usciamo __________ gli amici.
3.Sono __________ Londra __________ studiare.
4.Vai __________ montagna?
5.__________ quell’albero c’è un uccello.
6.Vado __________ fare la spesa.
7.Lavoro __________ ospedale.
8.Vuoi qualcosa __________ mangiare?
9.Arriviamo __________ le 10:00 e le 11:00.
10.Vado __________ bar.