Pronomi diretti (osobní zájmena ve 4. pádě) – test I.

Itálie pro všechny > Dotazníky > Italština snadno a rychle > Testy > Pronomi diretti (osobní zájmena ve 4. pádě) – test I.
Pronomi diretti

Pronomi diretti (osobní zájmena ve 4. pádě) – test I.

Test Pronomi diretti (osobní zájmena ve 4. pádě) má za úkol procvičit tuto problematiku. Tento test je složen z vět v přítomném čase. Doplňte správné tvary. Hodně štěstí 🙂
1.Vedo un amico. __________ vedo.
2.Cuciniamo gli spaghetti. __________ cuciniamo.
3.Portano le borse. __________ portano.
4.Compri le mele. __________ compri.
5.Lui mangia pesce. __________ mangia.
6.Aprite la porta. _________ aprite.
7.Scrivo la lettera. _________ scrivo.
8.Finiamo il lavoro. __________ finiamo.
9.Salutiamo signora Rossi. __________ salutiamo.
10.Vendono la casa. __________ vendono.