Základní a řadové číslovky v italském jazyce

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Dovolenková italština > Základní a řadové číslovky v italském jazyce
Číslice

Základní a řadové číslovky v italském jazyce

Základní a řadové číslovky v italském jazyce uplatníte hned v první běžné konverzaci. Ať už bude řeč o věku nebo o tom, kolik co stojí, bez číslovek se jen tak neobejdete. Italské číslovky jsou poměrně jednoduché a docela dobře se učí. Pojďme se společně podívat na základní a řadové číslovky v italském jazyce.

Základní číslovky
Numeri 1 – 25

1uno*
2due
3tre
4quattro
5cinque
6sei
7sette
8otto
9nove
10dieci
11undici
12dodici
13tredici
14quattordici
15quindici
16sedici
17diciasette
18diciotto
19dicianove
20venti
21ventuno**
22ventidue
23ventitre
24ventiquattro
25venticinque

Numeri 26 – 1.000.000.000

26ventisei
27ventisette
28ventotto**
29ventinove
30trenta
40quaranta
50cinquanta
60sessanta
70settanta
80ottanta
90novanta
100cento
200duecento
500cinquecento
1.000mille
2.000duemila
5.000cinquemila
10.000diecimila
50.000cinquantamila
100.000centomila
500.000cinquecentomila
1.000.000un milione
2.500.000duemilioni cinquecentomila
5.000.000cinquemilioni
1.000.000.000un miliardo

* Číslovka UNO mění svou koncovku podle rodu podstatného jména, ke kterému se vztahuje (un amico, uno studente, una casa, un’isola). Má také stejný tvar jako neurčitý člen.

** U čísel končících na 1 a 8 (21, 28, 31, 38, 41, 48 atd.) se vypouští prostřední samohláska (ventuno, ventotto, trentuno, trentotto, quarantuno, quarantotto ecc.)

Peníze

Řadové číslovky
Numeri 1 – 10

1.primo
2.secondo
3.terzo
4.quarto
5.quinto
6.sesto
7.settimo
8.ottavo
9.nono
10.decimo

Kolikrát…

Budete-li chtít vyjádřit, kolikrát jste např. někde byli a podobně, budou se vám hodit také následující obraty:

per la prima voltapoprvé
per la seconda voltapodruhé
per la terza voltapotřetí
una voltajedenkrát
due voltedvakrát
tre voltetřikrát
molte voltemnohokrát
qualche voltaněkolikrát

Kromě číslovek se nezapomeňte naučit základní Komunikační fráze – pozdravy, informace, poděkování.

Další užitečné gramatické jevy najdete na našich webových stránkách v sekci „Italština snadno a rychle„.
Nezapomeňte nás také sledovat na našem facebooku.

Sdílej na