Přídavná jména (Gli aggettivi) v italštině

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Přídavná jména (Gli aggettivi) v italštině
Přídavná jména (Gli aggettivi) v italštině

Přídavná jména (Gli aggettivi) v italštině

Přídavná jména (Gli aggettivi) v italštině mají svá úskalí, ve kterých se často chybuje. Pojďme si společně ujasnit pravidla, která platí pro přídavná jména.

U každého italského přídavného jména je možné určit rod (mužský, ženský) a číslo (jednotné, množné). Níže si prohlédněte přehledné tabulky koncovek přídavných jmen a pravidla.

První skupina přídavných jmen

JEDNOTNÉ ČÍSLOMNOŽNÉ ČÍSLO
MUŽSKÝ ROD– O– I
ŽENSKÝ ROD– A– E

Přídavné jméno se, stejně jako v českém jazyce, shoduje s podstatným jménem v rodě a v čísle.

Příklady:
La borsa nera è bella. – „kabelka“ je ženského rodu, černá barva je v ženském tvaru a stejně tak i přídavné jméno bella
Il ragazzo biondo è piccolo. – „chlapec“ je mužského rodu, příd. jména „světlovlasý“ a „malý“ jsou také v mužském rodě
La chiave è vecchia. – klíč je v jed. čísle a ženského rodu, a proto i příd. jméno je v ženském tvaru a v jednotném čísle
Anna e Paolo hanno due bambine piccole. – ženský tvar množného čísla odkazuje na dvě děvčátka
Carla ha due bambini piccoli. – mužský tvar mn.č. může se odkazovat na 2 děti (chlapce a dívku), nebo na dva chlapce

Nejčastějšími přídavnými jmény první skupiny přídavných jmen jsou (včetně slov opačného významu):

 • alto – basso
 • bello – brutto
 • buono – cattivo
 • chiaro – scuro
 • corto – lungo
 • giusto – sbagliato
 • grasso – magro
 • nuovo – vecchio
 • pieno – vuoto
 • ricco – povero
 • simpatico – antipatico
 • vero – falso

Poznámka:
Pokud se přídavné jméno vztahuje k více podstatným jménům ženského rodu, tak je toto přídavné jméno v ženském tvaru a v množném čísle. (Le donne e le ragazze sono belle.)

Pokud se přídavné jméno vztahuje k více podstatným jménům jak ženského, tak mužského rodu, tak je toto přídavné jméno v mužském tvaru a v množném čísle. (Anna, Marcos, Veronica e Alejandro sono spagnoli.)

Druhá skupina přídavných jmen (končících na -E)

JEDNOTNÉ ČÍSLOMNOŽNÉ ČÍSLO
MUŽSKÝ I ŽENSKÝ ROD– E– I

Nejčastějšími přídavnými jmény druhé skupiny přídavných jmen jsou:

 • abbondante
 • dolce
 • elegante
 • gentile
 • giovane
 • grande
 • importante
 • intelligente
 • pesante
 • veloce

Dalšími častými přídavnými jmény druhé skupiny přídavných jmen jsou (včetně slov opačného významu):

 • celibe – nubile
 • colpevole – innocente
 • debole – forte
 • facile/semplice – difficile
 • felice – infelice/triste
 • femminile – maschile
 • occidentale – orientale
 • orizzontale – verticale
 • possibile – impossibile
 • regolare – irregolare
 • settentrionale – meridionale
 • utile – inutile

Pravidla pravopisu některých slov

Mužský rod

Koncovka j.č.Jednotné čísloKoncovka mn.č.Množné číslo
io (s nepřízvučným i)grigioigrigi
co (s přízvukem na 2. slabice od konce)*biancochibianchi
co (s přízvukem na 3. slabice od konce)simpatico cisimpatici
golungoghilunghi
scotedescoschitedeschi

*Výjimka: greco – greci

Ženský rod

Koncovka j.č.Jednotné čísloKoncovka mn.č.Množné číslo
gia (s nepřízvučným i)grigiagiegrigie
casimpaticachesimpatiche
galungaghelunghe
scatedescaschetedesche

Přídavné jméno BELLO

 1. Pokud stojí přídavné jméno BELLO před podstatným jménem, tak mění své koncovky podle následujících hlásek, stejně tak, jako např. zájmeno QUELLO nebo člen určitý
Jednotné čísloMnožné číslo
Mužský rodun BEL ragazzodei BEI ragazzi
un BELLO studentedei BEGLI studenti
un BELL‘albergodei BEGLI alberghi
Ženský roduna BELLA signoradelle BELLE signore
una BELL‘isoladelle BELLE isole

2. V ostatních případech se přídavné jméno nemění a má běžné koncovky

Jednotné čísloMNožné číslo
Mužský rodBELLOBELLI
Ženský rodBELLABELLE

Příklady:
Il castello bello.
Una ragazza molto bella.
Questi libri sono molto belli.
Queste case sono molto belle.

Postavení přídavných jmen

Přídavná jména (Gli aggettivi) mohou stát v italštině před nebo za podstatným jménem. Častěji se dávají za podstatné jméno. Před podstatným jménem bývají přídavná jména jako

PŘED podstatným jménem

 • některá přídavná jména, která vyjadřují stálou vlastnost, nebo subjektivní hodnocení (bello, buono, grande, piccolo, santa apod.)
 • dávají podstatnému jménu důležitější význam (Dobbiamo comprare una nuova macchina.)

ZA podstatným jménem

 • přídavná jména označující barvu, národnost a tvar
 • přikládají důležitost přídavnému jménu
 • za podstatným jménem se přídavná jména vyskytují častěji

Velmi často záleží na tom, jaký význam či důraz připisuje přídavnému jménu mluvčí. Pamatujte na to, že postavení přídavného jména může v některých případech ovlivnit význam celé věty. Podívejme se na postavení přídavných jmen v tabulce níže:

Italský výrazČeský významItalský výrazČeský význam
una certa notiziajakási zprávaun vecchio medicozkušený lékař (časem)
un notizia certazaručená/ověřená zprávaun medico vecchiostarý lékař (věkem)
diverse penneněkolik perun bravo ragazzoslušný chlapec
penne diverserůzná peraun ragazzo bravoschopný, chytrý
un grand’uomovelká osobnostl’alta pressionevysoký tlak (v meterologii)
un uomo grandevysoký, robustní, korpulentníla pressione altavysoký krevní tlak
un vecchio amicodávný příteldiversi artistiněkteří umělci, několik umělců
un amico vecchiostarý přítel (věkem)artisti diversirůzní umělci
un curioso individuopodivné/zvláštní individuumnumerose famigliečetné rodiny
un individuo curiosozvědavé individuumfamiglie numerosepočetné rodiny
una nuova macchinanové auto (koupené)una povera donnaubohá žena
una macchina nuovanové auto (vyrobené)una donna poverachudá žena
una sola personajediná osobaun grande cantantevelký zpěvák (významem)
una persona solaosamělá osobaun cantante grande velký zpěvák (postavou)

Stupňování přídavných jmen

Pravidelné stupňování

1. stupeň2. stupeň*3. stupeň – relativní**3. stupeň – absolutní
GRANDE (velký/á)PIÙ GRANDE (větší)IL/LA PIÙ GRANDE (největší)GRANDISSIMO
GRANDE (velký/á)MENO GRANDE (menší)IL/LA MENO GRANDE (nejmenší)

*2. stupeň může a nemusí vyžadovat srovnávání. Pokud použijeme srovnání, tak slovo „než“ přeložíme jako „DI“ (před zájmenem nebo podstatným jménem). V ostatních případech pak používáme „CHE
– Le giornate sono più lunghe. (zde se srovnání nepoužije)
– Gianluca è più elegante di Franco/lui. (za „di“ následuje podstatné jméno/zájmeno)
– È più lungo che largo. (za „che“ následuje přídavné jméno)

S 2. stupněm pojíme neurčitý člen (s určitým členem by se jednalo o tvar 3. stupně)
– Roma è una città più grande di Pisa.

2. stupeň je také možno zdůraznit výrazem „molto
molto più bello (mnohem hezčí)

**3. stupeň – relativní vyžaduje srovnání vždy. České „z“ přeložíme jako „DI“, někdy „FRA/TRA“
– Maria è la più alta delle ragazze. (nejvyšší z dívek)
– Lui è il più bravo tra i cantanti d’oggi. (nejlepší ze současných zpěváků)

Pozor na rozdíl mezi 3. stupněm relativním a absolutním:
una casa più grande (větší dům) x la più grande casa della città (největší dům ve městě)

Nepravidelné stupňování

Kromě pravidelného stupňování má několik přídavných jmen také nepravidelné stupňování. Často se jedná o hodnocení ve spojení s abstraktními pojmy.

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň – relativní3. stupeň – absolutní
altosuperioresupremo (sommo)
bassoinferioreinfimo
buonomiglioreil miglioreottimo
cattivopeggioreil peggiorepessimo
grandemaggioreil maggioremassimo
piccolominoreil minoreminimo

Pozn.: Tvary „maggiore“ a „minore“ se často používají pro označení „starší“ a „mladší“, například mezi sourozenci.


 

Znalost tvorby přídavných jmen si můžete procvičit v testu ZDE.

Článek „Přídavná jména (Gli aggettivi) v italštině“ a další zajímavé články týkající se italské gramatiky najdete zde.
Sledujte nás také na našem facebooku.

Sdílej na