ANDARE a VENIRE (jít a přijít)

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > ANDARE a VENIRE (jít a přijít)
Andare a Venire (Jít a Přijít)

ANDARE a VENIRE (jít a přijít)

Protože se slovesa ANDARE a VENIRE (jít a přijít) studentům někdy pletou, tak je potřeba si je trošku ukotvit. Není například vždy zcela zřejmé, zda použít to, či ono. A také často záleží na tom, co chceme vlastně vyjádřit. A proto si použití těchto sloves vysvětlíme blíže ve článku níže.

ANDARE

 • použijeme, pokud se jedná o pohyb směrem k něčemu nebo k někomu
 • a také v některých ustálených výrazech
ANDARE
iovado
tuvai
lui/lei/Leiva
noiandiamo
voiandate
lorovanno

Příklady:

 • Vado a mangiare al ristorante. (pohyb směrem k restauraci)
 • Andiamo in palestra con Lucia. (pohyb směrem do tělocvičny)
 • Come va? (ustálený výraz vyjadřující „come stai?“, „come sta?“)
 • Va bene. (ustálený výraz vyjadřující „OK“)
 • Quando andate a trovare vostro zio? (ustálený výraz vyjadřující „fare una visita“)
 • Ti va un panino? (ustálený výraz vyjadřující „vuoi un panino?“)

Další poznatky:

 • není-li předmětem pohybu ani mluvčí, ani posluchač (ale třetí osoba), použijeme sloveso andare. Al momento, Piero va a scuola.
 • pokud je mluvčí předmětem pohybu, ale posluchač ne, tak použijeme sloveso andare: Adesso vado in negozio.
 • je-li posluchač předmětem pohybu, ale mluvčí ne, tak použijeme sloveso andare: Vai al ristorante adesso?

VENIRE

 • když pohyb vychází z pozvání nebo potřeby dosáhnout nějakého místa nebo osoby
 • a také v některých ustálených výrazech
VENIRE
iovengo
tuvieni
lui/lei/Leiviene
noiveniamo
voivenite
lorovengono

Příklady:

 • Venite con noi al cinema domani sera? (pozvání)
 • La settimana prossima vieni a casa mia. (pozvání)
 • Quando vengono i clienti? (ustálený výraz vyjadřující „fare una visita“)

Další poznatky:

 • existuje-li podmínka mezi pohybem a místem, kde se nachází posluchač, tak se použije sloveso venire: Se mi aspetti, vengo da te in un momento.
 • pokud se jedná o zápor a shoduje se místo pohybu a místo, kde se nachází posluchač, tak se použije sloveso venire: Oggi non veniamo da loro.

 

Poznámka:

Někdy záleží na tom, co chceme vyjádřit a kde se vlastně nacházíme. A proto zkuste porovnat tyto dvě věty:

 1. Giovanni va ogni giorno da Roma a Napoli al lavoro. (Jan jezdí každý den z Říma do Neapole do práce. – mluvčí se nachází v Římě, takže se použije sloveso andare.)
 2. Giovanni viene ogni giorno da Roma a Napoli da me. (Jan ke mně přijíždí každý den z Říma do Neapole. – mluvčí se nachází v Neapoli, takže se použije sloveso venire.)

 

Závěrem

V mnoha situacích lze použít obě slovesa. Důležité je, co chcete říct. Doporučujeme používání naposlouchat přímo od rodilých mluvčích, případně ze seriálů a filmů.

Použití sloves ANDARE a VENIRE si můžete procvičit v krátkém testu zde.

Další gramatické lekce najdete na našich webových stránkách v sekci „Italština snadno a rychle„.
Nezapomeňte nás také sledovat na našem facebooku.

Sdílej na