La forma impersonale (Neosobní forma)

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > La forma impersonale (Neosobní forma)
La forma impersonale (Neosobní forma)

La forma impersonale (Neosobní forma)

La forma impersonale (Neosobní forma) vyjadřuje ve větě obecný význam a tvoří se zpravidla pomocí zájmena SI a slovesa ve 3. os. j.č. Tato forma nahrazuje ve větě předmět „my“ (obecně), lidé nebo všichni. Namísto zájmena SI je také možné použít slovo UNO. Obě varianty jsou v pořádku, ale ve většině případů se používá spíše zájmeno SI. Celou problematiku lépe pochopíme na několika příkladech.

Se slovem UNOSe zájmenem SI
In questo ristorante uno paga molto.In questo ristorante si paga molto.
Uno non può fumare qui.*Non si può fumare qui.

* Používáme-li zápor a slovo UNO, dáme zápor až za slovo UNO, aby věta nezněla příliš krkolomně.

Neosobní forma se zvratnými slovesy

Používáme-li neosobní formu se zvratnými slovesy, mění se SI na CI. Pokud ale použijeme slovo UNO, nic se nemění.

Se slovem UNOSe zájmenem SI
Con gli amici uno si diverte bene.Con gli amici ci si diverte bene.
La domenica uno non si sveglia presto.La domenica non ci si sveglia presto.

Neosobní forma s přídavnými jmény

Pokud ale za neosobní formou slovesa následuje přídavné jméno, musíme dát toto přídavné jméno do množného čísla.

 • Se si lavora per piacere, si è contenti.
 • Quando si è giovani, è tutto più facile.

Složené slovesné tvary v minulém čase

U složených slovesných tvarů v minulém čase záleží na pomocném slovese.

 • Quando uno si è alzato… vzniká – Quando ci si è alzati
 • Quando uno ha mangiato qui … vzniká – Quando si è mangiato qui …

Další formy vyjádření

Neosobní formu lze také vyjádřit i dalšími slovy než pomocí slova UNO a zájmena SI. A proto se podívejte na příklady níže, se kterými získáte více jistoty v komunikaci s rodilým mluvčím.

S takovými slovesy tudíž není nutné vyjadřovat podmět. Z kontextu lze totiž pochopit, o kom, nebo o čem, je řeč.

 • Bisogna lavorare di più.
 • È necessario pagare con la carta di credito.
 • È meglio stare in silenzio.
 • Non è giusto fare queste cose.
 • È utile (inutile) leggere le istruzioni.
 • È bello stare qui con voi.
 • Non è facile (difficile) andare via.
 • È possibile fumare qui.

Závěrem

Neosobní formu si můžete procvičit v krátkém testu zde.

Další gramatické lekce najdete na našich webových stránkách v sekci „Italština snadno a rychle„.
Nezapomeňte nás také sledovat na našem facebooku.

Sdílej na