Imperfektum – minulý čas (L’imperfetto)

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Imperfektum – minulý čas (L’imperfetto)
Condizionale passato

Imperfektum – minulý čas (L’imperfetto)

Imperfektum (L’imperfetto) je další minulý čas, který se používá v italštině. Je typický především pro vyprávění, popis a neukončené děje. V následujícím článku Vám tento minulý čas představíme.

Použití

– pro události v minulém čase, které nemají začátek a konec
– události, které nejsou nijak definované a nejsou uzavřené
– při dvou probíhajících dějích v minulosti; probíhající zvyky typu: Zatímco jídávám večeři, dívávám se na televizi. Při použití spojky mentre.
– je-li jeden probíhající děj přerušen jiným dějem. Při použití spojky mentre
– události nebo situace, které se opakují v minulosti (často jsou doplněny příslovečným určením času typu di solito, generalmente, mai, ogni giorno, ogni tanto, sempre, spesso apod.
prosba nebo požadavek (jemně řečený) – např. Chtěla bych 2 kg šunky.
– pro popis události nebo situace; pro popis nějakého pocitu (i fyzického), popis osoby, města, krajiny, předmětu apod.
zvažovaná nebo probíhající událost, ale nedokončená (např. Mluvila jsem s ní, ale ona mě neposlouchala.)

Tvoření imperfekta

PARLARERIPETERESENTIRE
ioparlAVOripetEVOsentIVO
tuparlAVIripetEVIsentIVI
lui, lei, LeiparlAVAripetEVAsentIVA
noiparlAVAMOripetEVAMOsentIVAMO
voiparlAVATEripetEVATEsentIVATE
loroparlAVANOripetEVANOsentIVANO

Přízvuk

U 3.os.mn.č. je přízvuk na třetí slabice od konce. U všech ostatních osob je přízvuk na druhé slabice od konce.

Pravidelné časování u nepravidelných sloves

Některá nepravidelná slovesa mají v imperfektu klasické, pravidelné časování. Pojďme se podívat, o která slovesa se jedná:

 • AVERE – avevo, avevi, aveva, avevamo, avevate, avevano
 • ANDARE – andavo, andavi, andava, andavamo, andavate, andavano
 • DARE – davo, davi, dava, davevamo, davevate, davevano
 • DOVERE* – dovevo, dovevi, doveva, dovevamo, dovevate, dovevano
 • MORIRE – morivo, morivi, moriva, morivamo, morivate, morivano
 • POTERE* – potevo, potevi, poteva, potevamo, potevate, potevano
 • SALIRE – salivo, salivi, saliva, salivamo, salivate, salivano
 • STARE – stavo, stavi, stava, stavamo, stavate, stavano
 • TENERE – tenevo, tenevi, teneva, tenavamo, tenavate, tenavano
 • USCIRE – uscivo, uscivi, usciva, uscivamo, uscivate, uscivano
 • VENIRE – venivo, venivi, veniva, venivamo, venivate, venivano
 • VOLERE* – volevo, volevi, voleva, volevamo, volevate, volevano

* Modální slovesa vyjadřují:
– možnost nebo svolení (potere)
– potřebu či povinnost (dovere)
– vůli nebo touhu (volere)

Nepravidelné časování u nepravidelných sloves

Dále samozřejmě máme další nepravidelná slovesa, ale ta se už časují nepravidelně. Zde jsou nejčastější z nich:

 • ESSERE – ero, eri, era, eravamo, eravate, erano
 • ESSERCI – c’ero, c’eri, c’era, c’eravamo, c’eravate, c’erano
 • BERE – bevevo, bevevi, beveva, bevevamo, bevevate, bevevano
 • CONDURRE – conducevo, conducevi, conduceva, conducevamo, conducevate, conducevano
 • DIRE – dicevo, dicevi, diceva, dicevamo, dicevate, dicevano
 • FARE – facevo, facevi, faceva, facevamo, facevate, facevano
 • PORRE – ponevo, ponevi, poneva, ponevamo, ponevate, ponevano
 • TRADURRE – traducevo, traducevi, traduceva, traducevamo, traducevate, traducevano

 

Použití se často plete s minulým časem složeným (il passato prossimo). Podívejte se na přehled a zásadní rozdíly mezi imperfektem (l’imperfetto) a minulým pasem složeným (il passato prossimo) zde.

Imperfektum si můžete procvičit v krátkém testu zde.

Novinka: Další testy k procvičení naleznete zde.

Nezapomeňte nás také sledovat na našem facebooku.

Sdílej na