Rozdíly mezi minulými časy Passato prossimo a Imperfetto

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Rozdíly mezi minulými časy Passato prossimo a Imperfetto
studium

Rozdíly mezi minulými časy Passato prossimo a Imperfetto

Určení zda-li použít minulý čas složený (il passato prossimo) nebo imperfektum (l’imperfetto) bývá někdy velice složité. Někdy to může být dokonce i sporné. Často je možné použít oba způsoby. Záleží na tom, jak to mluvčí myslí a jak to přesně chce vyjádřit. Každý z časů má ale svá jasně daná pravidla. Podívejme se na přehlednou tabulku níže, která Vám pomůže si jednotlivá pravidla zapamatovat.

PASSATO PROSSIMO

 • ukončené události, které mají začátek a konec
 • události, které se stanou pouze jednou
 • dvě nebo více ukončených událostí, které se stanou jedna po druhé
 • ukončená událost, která je přerušena jinou neukončenou (imperfetto) událostí
 • událost, která je celistvá, v plném rozsahu

IMPERFETTO

 • neukončené události bez začátku a konce
 • události, které se opakují
 • dvě nebo více neukončených událostí, které se stanou zároveň
 • druhotná neukončená událost, která je přerušena jinou ukončenou (passato prossimo) událostí
 • událost, která se děje v určitém momentu, je tedy neúplná

 

Změna významu sloves při použití minulých časů

Některá slovesa mohou mít jiný význam použijeme-li v imperfektu a použijeme-li je v passatu prossimu. Podívejme se společně podrobněji na sloveso SAPERE.

SAPEVO (věděl/a jsem, věděl/a jsi, věděl/a, věděli jsme, věděli jste, věděli) – imperfektum

 • Sapevi che Luca ha perso il portafoglio? Věděl jsi, že Luca ztratil peněženku?
 • Carla non sapeva che adesso vivo a Londra.

SAPUTO (dozvěděl/a jsem se, dozvěděl/a ses, dozvěděl/a se, dozvěděli jsme se, dozvěděli jste se, dozvěděli se) – passato prossimo

 • Sì, l’ho saputo due mesi fa. Gianlucca me l’ha detto.
 • Hai saputo che Lucia ha lasciato suo marito?

 

Se stejným rozdílem se můžeme setkat také například u slovesa CONOSCERE.

CONOSCEVO (znával/a jsem, znával jsi, znával/a, znávali jsme, znávali jste, znávali) – imperfektum

 • Conoscevo una ragazza molto bella. (Znával jsem jednu velmi krásnou dívku).

CONOSCIUTO (poznal/a jsem, poznal/a jsi, poznal/a, poznali jsme, poznali jste, poznali)

 • Ho conosciuto Miguel due settimane fa. (Poznal jsem Miguela před dvěma týdny).

 

Kdy použít passato prossimo a kdy imperfetto si můžete procvičit v krátkém testu zde.

Sdílej na