Preposizioni (předložky) FRA/TRA, CON, PER, SU

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Preposizioni (předložky) FRA/TRA, CON, PER, SU
Condizionale passato

Preposizioni (předložky) FRA/TRA, CON, PER, SU

Preposizioni (předložky) FRA/TRA, CON, PER, SU jsou další a neméně důležité předložky používané v italštině. Vysvětleme si jejich význam a naučme se je společně používat.

Předložky FRA/TRA – „za“, „mezi“

Obě předložky mají velmi podobný význam – „za“ (jak dlouho, za jakou dobu, …). Používají se:

 • k označení času nebo prostoru pro příjezd v budoucnosti (arriverà fra due giorni, sono arrivato fra 5 km)
 • k označení začátku časového období, během kterého se událost koná (partirà fra due ore)
 • k vyjádření že něco nebo někdo je „mezi“ něčím / někým (tra Trento e Firenze…)

Pro vyjádření „za“ je lepší použít „fra“, kdežto pro vyjádření „mezi“ je lepší použít „tra“.

Předložka CON – „s“, „za“, „při“

Dá se přeložit jako „s“ (s někým, s něčím, jakým způsobem…). Použijeme ho pro vyjádření:

 • jakým způsobem cestujeme, jak jsme přijeli (con l’aereo, con il treno…)
 • se kterými osobami či předměty jsme (con Lucia, con il cane, con gli amici …)
 • prostředků, které používáme k práci / pro každodenní potřebu (con computer…)
 • prostředků, které používáme jako nástroj ke komunikaci (con e-mail, con fax, con telefono…)
 • že někde něco nebo někdo s něčím je (la casa con le finestre grandi…)

Předložka PER – „pro“, „za“, „po“, „skrz“, „během“

Předložka „PER“ nejčastěji vyjadřuje jak dlouhou dobu něco trvá nebo důvod pro který se něco děje. Používáme ho:

 • k označení směru či určení konečného cíle (strada per Padova, parto per Bologna, per la città …)
 • prostředků, které používáme ke komunikaci (per fax …)
 • k označení časového období v minulosti nebo v budoucnosti (ho abitato a Roma per 3 anni; per sempre …)
 • k uvedení důvodu nebo příčiny určité události či něčí náladě (lavorano per vivere, faccio tutto per lei …

Předložka SU – „na“, „nad“ „u“, „kolem“

Předložka SU se dá volně přeložit jako „na“ – na nějakém povrchu, nebo na nějaké téma. Nejčastěji se používá:

 • k určení prostoru, kde se některé věci nacházejí, na něčem (sul tavolo, sulla sedia, sul mare …)
 • ke specifikaci určitého téma, o kterém se mluví (libro sulla storia …)

 

Preposizioni (předložky) FRA/TRA, CON, PER, SU dělají často studentům italštiny potíže. Vyzkoušejte si znalosti těchto a dalších předložek v krátkém testu zde.

Sdílej na