Preposizioni (předložky) DI a DA v italském jazyce

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Preposizioni (předložky) DI a DA v italském jazyce
Condizionale passato

Preposizioni (předložky) DI a DA v italském jazyce

Preposizioni (předložky) DI a DA v italském jazyce jsou často používané. Pojďme si společně ujasnit pravidla, kdy se která předložka používá.

Předložka DI – „z“, „od“

Předložka DI velmi často vyjadřuje druhý pád a také se někdy dá přeložit jako „z“ nebo „od“. Používá se:

 • k vyjádření města odkud někdo pochází (sono di Praga)
 • k vyjádření místa, odkud někdo je za použití slov „là“, „lì“, „qua“ a „qui“ (Lucia è di là.)
 • k poskytování či upřesňování informací (např. určení autora, přesné určení skutečnosti, vlastnictví …) – la canzone di Ramazzotti …
 • po slovesech, které vyjadřují konec události + infinitiv (vorrei smettere di fumare …)
 • porovnání dvou věcí nebo osob za použití slov „meno“ a „più“ (Carlo è più alto di Ben.)
 • po slovesech vyjadřujících názor + infinitiv nebo slova „sì“ a „no“ (credo di sì, penso di no …)

 

Předložka DA – „k“, „ke“, „od“, „za“, „u“

Předložka DA často vyjadřuje směr „k“ nebo „od“, ale také místo určení, nějakou příčinu, možnost či nutnost. Používá se:

 • k určení začátku časového období (lo spettacolo è iniziato da mezz’ora …)
 • k vyjádření místa, kde někdo pracuje (dal dentista, dal meccanico …)
 • k označení toho, k čemu něco slouží (spazzolino da denti, occhiali da sole …)
 • s některými slovesy v infinitivu (niente da mangiare, qualcosa da fare …)
 • k označení původu (často se slovesy arrivare, partire a venire)* – da dove vieni? …
 • k označení „věku“ osob za použití slov „bambino“, „giovane“, „ragazzo“, vecchio“ atd. (da bambino, da ragazzo …)
 • k porovnání dvou rozdílných věcí nebo osob ( Gianluca è diverso da Pablo.)
 • k vyjádření příčiny (grido dalla gioia …)

* vado da un amico, da Pietro – jdu ke kamarádovi, jdu k Petrovi
* vengo da Praga, da Antonia, da solo, da lui – přijíždím z Prahy, od Antonia, sama, od něj
* parto da Roma, da Firenze – odjíždím z Říma, z Florencie


 

Preposizioni (předložky) DI a DA v italském jazyce dělají studentům často potíže. Vyzkoušejte si znalosti těchto a dalších předložek v krátkém testu zde.

Sdílej na

One thought on “Preposizioni (předložky) DI a DA v italském jazyce

Comments are closed.