Preposizioni (předložky) DI a DA v italském jazyce

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Preposizioni (předložky) DI a DA v italském jazyce
studium

Preposizioni (předložky) DI a DA v italském jazyce

Preposizioni (předložky) DI a DA v italském jazyce jsou často používané. Pojďme si společně ujasnit pravidla, kdy se která předložka používá.

Předložka DI – “z”, “od”

Předložka DI velmi často vyjadřuje druhý pád a také se někdy dá přeložit jako “z” nebo “od”. Používá se:

 • k vyjádření města odkud někdo pochází (sono di Praga)
 • k vyjádření místa, odkud někdo je za použití slov “là”, “lì”, “qua” a “qui” (Lucia è di là.)
 • k poskytování či upřesňování informací (např. určení autora, přesné určení skutečnosti, vlastnictví …) – la canzone di Ramazzotti …
 • po slovesech, které vyjadřují konec události + infinitiv (vorrei smettere di fumare …)
 • porovnání dvou věcí nebo osob za použití slov “meno” a “più” (Carlo è più alto di Ben.)
 • po slovesech vyjadřujících názor + infinitiv nebo slova “sì” a “no” (credo di sì, penso di no …)

 

Předložka DA – “k”, “ke”, “od”, “za”, “u”

Předložka DA často vyjadřuje směr “k” nebo “od”, ale také místo určení, nějakou příčinu, možnost či nutnost. Používá se:

 • k určení začátku časového období (lo spettacolo è iniziato da mezz’ora …)
 • k vyjádření místa, kde někdo pracuje (dal dentista, dal meccanico …)
 • k označení toho, k čemu něco slouží (spazzolino da denti, occhiali da sole …)
 • s některými slovesy v infinitivu (niente da mangiare, qualcosa da fare …)
 • k označení původu (často se slovesy arrivare, partire a venire)* – da dove vieni? …
 • k označení “věku” osob za použití slov “bambino”, “giovane”, “ragazzo”, vecchio” atd. (da bambino, da ragazzo …)
 • k porovnání dvou rozdílných věcí nebo osob ( Gianluca è diverso da Pablo.)
 • k vyjádření příčiny (grido dalla gioia …)

* vado da un amico, da Pietro – jdu ke kamarádovi, jdu k Petrovi
* vengo da Praga, da Antonia, da solo, da lui – přijíždím z Prahy, od Antonia, sama, od něj
* parto da Roma, da Firenze – odjíždím z Říma, z Florencie


 

Preposizioni (předložky) DI a DA v italském jazyce dělají studentům často potíže. Vyzkoušejte si znalosti těchto a dalších předložek v krátkém testu zde.

Sdílej na

One thought on “Preposizioni (předložky) DI a DA v italském jazyce

Comments are closed.