Člen neurčitý a člen určitý v italštině

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Člen neurčitý a člen určitý v italštině
Condizionale passato

Člen neurčitý a člen určitý v italštině

V italštině se před podstatná jména dává člen neurčitý (un, una, uno) a člen určitý (il, la, lo). Jejich použití má svá jasně daná pravidla, na která se společně podíváme.

Člen neurčitý

Použití:
– používá se pro něco, co nám není známé, o čem mluvíme poprvé
– pro něco, co není definované
Jednotné čísloMnožné číslo*
Mužský rodUNDEI
UNO/UNDEGLI
Ženský rodUNADELLE
UN‘DELLE

Pravidla použití členu neurčitého

 • u mužského rodu použijeme UN jak před SOUHLÁSKOU, tak před SAMOHLÁSKOU
 • před SP, ST, SV, Y, Z, GN, PN, PS + SAMOHLÁSKOU použijeme UNO
 • u ženského rodu použijeme UNA před SOUHLÁSKOU
 • před SAMOHLÁSKOU u slov, která jsou ženského rodu použijeme UN‘

Příklady:

 • un vestito, un amico, un libro, un letto
 • uno spagnolo, uno studente, uno svizzero, uno yogurt, uno zaino, uno gnocco, uno psicologo
 • una gonna, una penna, una strada, una scuola
 • un‘isola, un‘amica

*Dělivý člen

Dělivý člen může fungovat jako neurčitý člen v množném čísle. Vyjadřuje neurčené množství nebo neurčitou část celku.

Členy DEI, DEGLI a DELLE v množném čísle by se daly přeložit jako „NĚJACÍ, NĚJAKÉ

 • dei vestiti, dei libri, dei letti
 • degli amici, degli spagnoli, degli studenti, degli svizzeri, degli yogurt, degli zaini, degli gnocchi, degli psicologi
 • delle gonne, delle penne, delle strade, delle scuole
 • delle isole, delle amiche

Dělivý člen můžeme vynechat v těchto případech:
– po záporu
– v otázce
– po předložkách


 

Člen určitý

Použití:
– používá se pro něco, co už známe, o čem už byla řeč
– pro něco, co už je definované
– pro něco, co je specifické
Jednotné čísloMnožné číslo
Mužský rodILI
L‘GLI
LOGLI
Ženský rodLALE
L‘LE

Pravidla použití členu určitého

 • u mužského rodu použijeme IL před SOUHLÁSKOU
 • u mužského rodu použijeme L‘ před SAMOHLÁSKOU
 • před SP, ST, SV, Y, Z, GN, PN, PS + SAMOHLÁSKOU použijeme LO
 • pro množné číslo mužského rodu použijeme I (namísto il)
 • pro množné číslo mužského rodu použijeme GLI (namísto l‘ a lo)
 • u ženského rodu použijeme LA před SOUHLÁSKOU
 • u ženského rodu použijeme L‘ před SAMOHLÁSKOU
 • pro množné číslo ženského rodu použijeme LE (namísto l‘ a la)

Příklady:

 • il vestito, il libro, il letto
 • lo spagnolo, lo studente, lo svizzero, lo yogurt, lo zaino, lo gnocco, lo psicologo
 • la gonna, la penna, la strada, la scuola
 • l‘amico, l‘amica, l‘italiano, l‘italiana
 • i vestiti, i libri, i letti
 • gli spagnoli, gli studenti, gli svizzeri, gli yogurt, gli zaini, gli gnocchi, gli psicologi
 • le gonne, le penne, le strade, le scuole
 • le isole, le amiche, gli amici, gli aerei

 

Kdy členy nepoužíváme

 • s křestními jmény (Lucia, Pietro)
 • s názvy měst (Praga, Londra, Parigi)
 • při výčtu podstatných jmen (Ho portato tutto – torta, candele, regali, decorazione.)
 • s některými výrazy typu „ho sete, ho fame, ho sonno “ atd.
 • s přivlastňovacími zájmeny ve spojení s názvem příbuzného (mio padre, tua madre, sua sorella apod.)*

 

* Závěrem chceme upozornit, že člen neurčitý a člen určitý v italštině se v přivlastňovacích zájmenech chová trochu jinak. Proto si v návaznosti na tento článek prostudujte také článek o přivlastňovacích zájmenech zde, kde se dozvíte více informací.

Použití neurčitých a určitých členů v italském jazyce si můžete procvičit v krátkém testu zde.

Nezapomeňte nás sledovat také na facebooku.

Sdílej na