Přivlastňovací zájmena (I possessivi) – pravidla

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Přivlastňovací zájmena (I possessivi) – pravidla
Condizionale passato

Přivlastňovací zájmena (I possessivi) – pravidla

Přivlastňovací zájmena (I possessivi) vyjadřují, že nějaká věc nebo osoba někomu patří, ale jejich používání má ovšem svá pravidla. Přivlastňovací zájmena jsou v mužském a ženském rodě, stejně tak jako v jednotném a množném čísle. Podívejme se na tvary přivlastňovacích zájmen v následující tabulce:

VlastníkMužský rod, jednotné čísloŽenský rod, jednotné číslo
ioil miola mia
tuil tuola tua
lui, lei, Leiil suola sua
noiil nostrola nostra
voiil vostrola vostra
loroil lorola loro
VlastníkMužský rod, množné čísloŽenský rod, množné číslo
ioi mieile mie
tui tuoile tue
lui, lei, Leii suoile sue
noii nostrile nostre
voii vostrile vostre
loroi lorole loro

Všeobecná pravidla

 • s přivlastňovacími zájmeny používáme člen (příp. předložku se členem nebo číslovku) – Questo è il mio libro. / Maria ha la chiave del (di + il)* mio appartamento. / due vostre borse
 • mluvíme-li o vlastním domě, dává se přivlastňovací zájmeno až za podstatné jméno – Oggi Martina viene a casa mia.
 • Vykáme-li, píše se přivlastňovací zájmeno s velkým písmenem – Signor Rossi, ecco sono i Suoi libri.
 • zastupuje-li přivlastňovací zájmeno podstatné jméno, používá se člen – Ecco le nostre chiavi. Dove sono le vostre?
 • v oslovení se člen nepoužívá – Amore mio!
 • dále se člen nepoužívá v přísudkovém postavení po slovese essere – Queste borso sono tue.
 • pozor na změny ve členech – gli, lo, uno se mění na i, il, un: l’amico – il vostro amico; gli occhiali – i miei occhiali; lo sbaglio – il tuo sbaglio; uno zaino – un mio zaino

* Spojené předložky se členy jsou uvedeny v samostatném článku.

Rodinné vztahy

Pozor, v rodinných vztazích mají přivlastňovací zájmena jiná pravidla:

Rodinné vztahy
 • u členů příbuzenstva, kteří jsou uvedení v jednotném čísle se člen nepoužívá – mio marito, tua sorella, suo fratello…
 • je-li ale použito ještě nějaké přídavné jméno, tak se člen používá – il mio fratello intelligente, la mia zia famosa
 • u členů příbuzenstva, kteří jsou uvedení v množném čísle se člen používá – le tue sorelle, i nostri fratelli, le vostre cugine, i miei genitori…
 • je-li použito ve větě samotné i miei, i tuoi, i suoi, myslí se tím rodiče – Sei a casa dei miei? (Jsi u našich?)
 • používáme-li přivlastňovací zájmeno „jejich“ (il loro, la loro, i loro, le loro), používá se vždy se členem – Hanno accompagnato all’ospedale la loro nonna. / la loro madre
 • uvedeme-li člena rodiny zdrobněle, používáme vždy člen – la mia sorellina, il mio figliolo, il suo fratellino, la mia mamma, il tuo papà

Procvičte si znalosti přivlastňovacích zájmen v krátkém testu zde.


 

Článek „Přivlastňovací zájmena (I possessivi) – pravidla“ a další zajímavé články týkající se italské gramatiky najdete zde.
Sledujte nás také na našem facebooku.

Sdílej na