Italská abeceda (L’alfabeto italiano) a souhlásky

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Italská abeceda (L’alfabeto italiano) a souhlásky
abeceda

Italská abeceda (L’alfabeto italiano) a souhlásky

Italská abeceda (L’alfabeto italiano) a souhlásky jsou další základní kapitolou italské gramatiky. Abeceda je velmi podobná té české. Samohlásky se čtou stejně jako u nás a souhlásky mají sice jinou výslovnost, ale velmi lehce zapamatovatelnou. Přesvědčte se sami:

Aačti á
Bbičti bí
Ccičti čí
D di čti dý
Eečti é
Feffečti effe
Ggičti dží
Haccačti akka
Iičti í
J*i lungačti í lunga
Kkappačti kappa
Lellečti elle
Memmečti emme
N enne čti enne
Oočti ó
Ppičti pí
Q cu čti kú
Rerrečti erre
Sessečti esse
Ttičti tý
Uučti ú
Vvi/vučti ví nebo vú
Wdoppia vučti dópja vú
Xicsčti iks
Yipsilončti ipsilon
Zzetačti dzéta

Poznámka: Písmena J, K, W, X, Y nepatří do italské abecedy, ale jsou užívány v některých italských slovech. Proto je potřeba znát i tato písmena.

U písmene J Italové často používají anglickou výslovnost, tedy „džej“, obojí je možné.


 

Zdvojené souhlásky

Italština má spoustu zdvojených souhlásek. Ty se čtou dvojím způsobem:
1. souhlásky – f, l, m, n, r, s, v – vyslovujeme jako jedno písmeno, ale zní déle než ta ostatní (př. F (effe), L (elle), M (emme), N (enne), R (erre), S (esse) apod.)
2. souhlásky – b, c, d, g, k, p, t – vyslovujeme krátce dané písmeno. Zde naopak uděláme menší pauzu, u písmena se pozastavíme a pak vyslovíme zbytek (př. H (acca), K (kappa) apod.)Při vyslovování souhlásek nezazní dvě souhlásky, ale krátce se pozastavíme u zdvojeného písmene. To pak sní déle než ostatní písmena.
Pozor: gg čteme jako „“ (aggettivo, oggetto)


 

Italská abeceda – nejčastější využití

Písmena italské abecedy nejvíce využijete, když se Vás někdo například zeptá, jak se píše Vaše jméno, nebo nějaký jiný (třeba cizí) název:
J A N       N O V Á K     –    I LUNGA-A-ENNE        ENNE-O-VI-A-KAPPA

Vidíte sami, že italská abeceda (L’alfabeto italiano) je podobná té české. Výslovnost italských slov také není složitá. Je jen potřeba naučit se pár základních pravidel, které najdete zde.


 

Článek „Italská abeceda (L’alfabeto italiano) a souhlásky“ a další zajímavé články týkající se gramatiky najdete zde.Sledujte nás také na našem facebooku.

Sdílej na