4 významní italští vůdci

Itálie pro všechny > Zajímavosti > Lidé > 4 významní italští vůdci
Vůdce

4 významní italští vůdci

4 významní italští vůdci – Pompeius Magnus (Veliký), Gaius Iulius Caesar, Marcus Aurelius a Benito Mussolini – ovlivnili vývoj země i celého světa. Neodmyslitelně patří do italské historie, protože zanechali nevymazatelnou stopu v dějinách.

Pompeius Magnus (Veliký)

Pompeius Magnus
Pompeius Magnus

Narodil se v roce 106 př. n. l. a byl jedním z nejvýznamnějších římských generálů své doby. Bojoval v mnoha válkách a získal si značnou prestiž mezi Římany. Jeho manželkou se stala dcera Iulia Caesara. Později ovšem Pompeius toužil po moci, což vyústilo v bitvu u Farsalu. Tu Pompeius prohrál. Hledal útočiště v Egyptě, ale neuspěl a v roce 48 př. n. l. byl zabit během občanské války.

Gaius Iulius Caesar

Gaius Iulius Caesar
Gaius Iulius Caesar

Narodil v roce 100 př. n. l. a stal se jedním z nejvýznamnějších římských politiků a vojevůdců. Vedl mnoho významných bitev a získal si oblibu mezi lidmi. Autorství slavného výroku „Veni, vidi, vici“, což znamená „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem“, připisujeme právě Gaiu Iuliovi Caesarovi. Tím zdůraznil své vojenské úspěchy v boji proti Pontskému králi Farnakovi v roce 47 př. n. l. Jeho nadvláda skončila v roce 44 př. n. l., kdy byl zavražděn senátory.

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius
Marcus Aurelius

Narodil se 26. dubna 121 n. l. v Římě a byl adoptován císařem Antoninem Piem, který se stal jeho pěstounem a později i spoluvládcem. Byl římským císařem v letech 161-180 n. l. Byl znám jako filozof a jeho myšlenky jsou shrnuty v knize „Meditace“. Za jeho vlády se Římská říše rozrostla a stabilizovala se. Marcus Aurelius zemřel 17. března 180 n. l. v obci Vindobona (dnes Vídeň) na území dnešního Rakouska během vojenské výpravy na Dunaji. Jeho nástupcem se stal jeho syn Commodus.

Benito Mussolini

Benito Mussolini
Benito Mussolini

Italský politik, novinář a voják, který založil hnutí fašismu a stal se italským diktátorem v letech 1922-1943. Narodil se 29. července 1883 v italském městě Predappio (region Emilia-Romagna) jako syn učitele a ženy, která pracovala v textilním průmyslu.

Mussolini se začal politicky angažovat již v mládí a v roce 1912 se stal šéfredaktorem novin „Avanti!“, které byly oficiálním hlasem italské socialistické strany.

Po válce se Mussolini angažoval v novém politickém hnutí, které se stalo známé jako fašismus. V roce 1922 se stal premiérem Itálie. Během své vlády Mussolini prosazoval silný stát, nacionalismus, militarismus a kult osobnosti.

V červenci 1943 byl Mussolini svržen a uvězněn, ale byl brzy osvobozen německými jednotkami a stal se vůdcem Italské socialistické republiky. Nakonec byl však zajat italskými partyzány a v dubnu 1945 byl popraven.

Mussolini ale také zanechal pozitivní odkaz v podobě řady sociálních reforem, jako byla výstavba infrastruktury, zavedení zákonů na ochranu práv pracujících a podpora průmyslu a zemědělství.

Závěrem

Tito 4 významní italští vůdci dokazují, že měli výrazný vliv na historii Itálie a světa. Itálie, která se nachází v centru Středomoří, se stala místem, kde se setkávaly a střetávaly různé kultury, náboženství a národy. Dnes je Itálie známá jako země umění, módy, kuchyně a turistiky.


 

O dalších osobnostech a jiných zajímavostech si můžete přečíst na našich webových stránkách zde.
Nezapomeňte nás také sledovat na našem facebooku.

Sdílej na