Il futuro semplice (budoucí čas) v italštině

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Il futuro semplice (budoucí čas) v italštině
Condizionale passato

Il futuro semplice (budoucí čas) v italštině

Pomocí italského slovesného času Il futuro semplice (budoucí čas) můžeme v italštině vyjádřit, co se stane po přítomnosti. Vyjadřujeme tak budoucnost, různé předpovědi a prognózy.

Použití

– chceme-li v italštině vyjádřit něco, co se stane v budoucnosti
– často se používá pro vyjádření předpovědi (počasí, v běžném životě, o budoucnosti, astrologické) a podobně
– po vyjádření názoru, který odkazuje na událost nebo situaci v budoucnosti (penso che, mi sembra che, sono sicuro che, credo che…), většinou poté následuje časový údaj typu fra poco, in seguito, sabato prossimo ecc.

Další použití mimo budoucího času

– vyjádření „asi“ – nejistá myšlenka v přítomnosti (Avrà molto da fare. – Asi má hodně práce.)
– vyjádření „rady“ nebo „příkazu“ (Lei dovrà restare a casa per una settimana. – Budete muset zůstat doma jeden týden./ Lo farete subito. – Uděláto to hned.)

Pravidelné časování sloves v budoucím čase

PARLAREVENDERECAPIRE
ioparlerÒvenderÒcapirÒ
tuparlerAIvenderAIcapirAI
lui, lei, LeiparlerÀvenderÀcapirÀ
noiparlerEMOvenderEMOcapirEMO
voiparlerETEvenderETEcapirETE
loroparlerANNOvenderANNOcapirANNO

Pravopisné změny

Koncovky pro všechny tři skupiny sloves jsou stejné. Pouze u skupiny sloves končících na – ARE, dochází k malé změně. V tomto případě se totiž mění kmenová souhláska -a na –e – parlerò.

Dále, u sloves končících na -CIARE a –GIARE, musíme odstranit „i“. Např. u slovesa „mangiare“ – io mangerò (ne mangierò!), tu mangerai, lui/lei/Lei mangerà, noi mangeremo, voi mangerete, loro mangeranno. Stejné je to např. u sloves annunciare, cominciare nebo lasciare.

Pozor na slovesa končící na –CARE a –GARE. Zde musíme naopak přidat ke všem osobám písmeno „h“, aby se výslovnost četla tvrdě, protože v italštině se čte CA jako „ka“ a GA jako „ga“. Např. u slovesa „cercare“ – io cercherò (ne cercerò! – to by se četlo čerčeró), tu cercherai, lui/lei/Lei cercherà, noi cercheremo, voi cercherete, loro cercheranno. Stejná pravidla mají slovesa pagare nebo giocare.

Přízvuk

Nezapomínejme, že v jednotném čísle dáváme přízvuk na poslední slabiku (ale čteme ji krátce). V množném čísle je přízvuk na druhé slabice od konce.

Poznámka

Zajímavé je, že Italové velmi často použijí přítomný čas namísto budoucího času. Ale aby se vyhnuli nechtěnému zmatku, použijí příslovečné určení času jako např. domani, più tardi, la settimana prossima ecc. (př. Sono a Praga fra un mese.)


 

Nepravidelné časování sloves v budoucím čase

Tak jako se v ostatních časech setkáváme s pravidelným a nepravidelným časováním, tak v budoucím čase tomu není jinak. Zvláštní tvary je třeba si zapamatovat nazpaměť. V tabulce níže najdete tvary v budoucím čase nejčastějších nepravidelných sloves:

iotului/lei/Leinoivoiloro
esseresaròsaraisaràsaremosaretesaranno
essercici saràci saranno
avereavròavraiavràavremoavreteavranno

 
andareandròandraiandràandremoandreteandranno
caderecadròcadraicadràcadremocadretecadranno
doveredovròdovraidovràdovremodovretedovranno
goderegodrògodraigodràgodremogodretegodranno
poterepotròpotraipotràpotremopotretepotranno
saperesapròsapraisapràsapremosapretesapranno
vederevedròvedraivedràvedremovedretevedranno
viverevivròvivraivivràvivremovivretevivranno

 
bereberròberraiberràberremoberreteberranno
ridurreridurròridurrairidurràridurremoridurreteridurranno
rimanererimarròrimarrairimarràrimarremorimarreterimarranno
tenereterròterraiterràterremoterreteterranno
tradurretradurròtradurraitradurràtradurremotradurretetradurranno
venireverròverraiverràverremoverreteverranno
volerevorròvorraivorràvorremovorretevorranno

 
daredaròdaraidaràdaremodaretedaranno
dirediròdiraidiràdiremodiretediranno
farefaròfaraifaràfaremofaretefaranno
riuscireriusciròriuscirairiusciràusciremouscireteusciranno
starestaròstaraistaràstaremostaretestaranno
uscireusciròusciraiusciràusciremouscireteusciranno

Budoucí čas si můžete procvičit v krátkém testu zde.

Nezapomeňte nás také sledovat na našem facebooku.

Sdílej na