Časování italských nepravidelných sloves v minulém čase

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Časování italských nepravidelných sloves v minulém čase
Condizionale passato

Časování italských nepravidelných sloves v minulém čase

Přehled časování italských nepravidelných sloves v minulém čase je nezbytné pro tvoření vět v minulém čase složeném (il passato prossimo).

Infinitiv slovesaMinulý čas slovesaVýznam infinitivuPomocné sloveso
AccendereACCESOzapálitavere
AprireAPERTOotevřítavere
BereBEVUTOpítavere
ChiedereCHIESTOzeptat se, požádatavere
ChiudereCHIUSOzavřítavere
CorrereCORSOběžetavere
ConoscereCONOSCIUTOznátavere
ConvincereCONVINTOpřesvědčitavere
CorreggereCORRETTOopravitavere
CuocereCOTTOupéci, uvařitavere
DecidereDECISOrozhodnout seavere
DifendereDIFESObránitavere
DipingereDIPINTOmalovatavere
DireDETTOříkatavere
DiscuttereDISCUSSOprobrat, diskutovatavere
DividereDIVISOrozdělitavere
EsistereESISTITOexistovatavere
InterrompereINTERROTTOpřerušitavere
FareFATTOdělatavere
LeggereLETTOčístavere
MettereMESSOpoložitavere
MorireMORTOzemřítessere
NascereNATOnarodit seessere
OffendereOFFESOurazit (někoho)avere
OffrireOFFERTOnabídnoutavere
PerderePERSO/PERDUTOztratitavere
PermetterePROMESSOdovolitavere
PiacerePIACIUTOlíbit seessere
PiangerePIANTOkřičetavere
PrenderePRESOvzítavere
PrometterePROMESSOslíbitavere
ProporrePROPOSTOnavrhnoutavere
RidereRISOsmát seavere
RidurreRIDOTTOredukovatavere
RimanereRIMASTOzůstatessere
RispondereRISPOSTOodpovědětavere
RompereROTTOrozbít, zlomitavere
ScegliereSCELTOvybratavere
ScendereSCESOvystoupit, sestoupitessere
ScrivereSCRITTOpsátavere
SoffrireSOFFERTOtrpětavere
SpegnereSPENTOvypnout, uhasitavere
SpendereSPESOutratitavere
StareSTATObýt, zůstatessere
SuccedereSUCESSOstát seessere
TradurreTRADOTTOpřeložitavere
TrascorrereTRASCORSOstrávit (uplynout)avere
VedereVISTOvidětavere
VenireVENUTOpřijítessere
VincereVINTOvyhrátavere
VindereVINTOvítězitavere
VivereVISSUTOžítavere

Časování italských sloves v přítomném čase můžete najít zde.
Minulý čas složený si můžete procvičit v krátkém testu zde.


Přehled časování italských nepravidelných sloves v minulém čase, a další zajímavé články týkající se italské gramatiky najdete zde.
Nezapomeňte nás sledovat na našem facebooku.

Sdílej na