Časování italských nepravidelných sloves v minulém čase

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Časování italských nepravidelných sloves v minulém čase
studium

Časování italských nepravidelných sloves v minulém čase

Přehled časování italských nepravidelných sloves v minulém čase je nezbytné pro tvoření vět v minulém čase složeném (il passato prossimo).

Infinitiv slovesa

Accendere
Aprire
Bere
Chiedere
Chiudere
Correre
Conoscere
Convincere
Correggere
Cuocere
Decidere
Difendere
Dipingere
Dire
Discuttere
Dividere
Esistere
Interrompere
Fare
Leggere
Mettere
Morire
Nascere
Offendere
Offrire
Perdere
Permettere
Piacere
Piangere
Prendere
Promettere
Proporre
Ridere
Ridurre
Rimanere
Rispondere
Rompere
Scegliere
Scendere
Scrivere
Soffrire
Spegnere
Spendere
Stare
Succedere
Tradurre
Trascorrere
Vedere
Venire
Vincere
Vindere
Vivere

Minulý čas slovesa

ACCESO
APERTO
BEVUTO
CHIESTO
CHIUSO
CORSO
CONOSCIUTO
CONVINTO
CORRETTO
COTTO
DECISO
DIFESO
DIPINTO
DETTO
DISCUSSO
DIVISO
ESISTITO
INTERROTTO
FATTO
LETTO
MESSO
MORTO
NATO
OFFESO
OFFERTO
PERSO/PERDUTO
PROMESSO
PIACIUTO
PIANTO
PRESO
PROMESSO
PROPOSTO
RISO
RIDOTTO
RIMASTO
RISPOSTO
ROTTO
SCELTO
SCESO
SCRITTO
SOFFERTO
SPENTO
SPESO
STATO
SUCESSO
TRADOTTO
TRASCORSO
VISTO
VENUTO
VINTO
VINTO
VISSUTO

Význam infinitivu

zapálit
otevřít
pít
zeptat se, požádat
zavřít
běžet
znát
přesvědčit
opravit
upéci, uvařit
rozhodnout se
bránit
malovat
říkat
probrat, diskutovat
rozdělit
existovat
přerušit
dělat
číst
položit
zemřít
narodit se
urazit (někoho)
nabídnout
ztratit
dovolit
líbit se
křičet
vzít
slíbit
navrhnout
smát se
redukovat
zůstat
odpovědět
rozbít, zlomit
vybrat
vystoupit, sestoupit
psát
trpět
vypnout, uhasit
utratit
být, zůstat
stát se
přeložit
strávit (uplynout)
vidět
přijít
vyhrát
vítězit
žít


Pomocné sloveso

avere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
essere
essere
avere
avere
avere
avere
essere
avere
avere
avere
avere
avere
avere
essere
avere
avere
avere
essere
avere
avere
avere
avere
essere
essere
avere
avere
avere
essere
avere
avere
avere

Časování italských sloves v přítomném čase můžete najít zde.
Minulý čas složený si můžete procvičit v krátkém testu zde.

Nezapomeňte nás sledovat na našem facebooku.

Sdílej na