Výslovnost a přízvuk v italštině (Pronuncia e Accento)

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Výslovnost a přízvuk v italštině (Pronuncia e Accento)
výslovnost

Výslovnost a přízvuk v italštině (Pronuncia e Accento)

Výslovnost a přízvuk v italštině (Pronuncia e Accento) jsou jedny z prvních gramatických jevů, se kterými se v italském jazyce setkáte.

Výslovnost (Pronuncia)

Většina písmen se čte v italštině stejně jako v češtině. Je jenom několik písmen, které mají rozdílnou výslovnost (pronuncia). Pojďme se na ně společně podívat:

C + A, O, U, SOUHLÁSKA = „K“

 • Mercato /merkáto/ – trh, tržiště
 • Fuoco /fuóko/ – oheň
 • Documento /dokuménto/ – dokument
 • Credere /krédere/ – věřit

C + E, I = „Č“

 • Cena /čéna/ – večeře
 • Vicino /vičíno/ – blízko; soused
 • Pronuncia /pronunča/ – výslovnost
 • Cioccolata /čokoláta/ – čokoláda

G + A, O, U, SOUHLÁSKA = „G“

 • Gatto /gatto/ – kocour
 • Gonna /gonna/ – sukně
 • Gusto /gústo/ – chuť; vkus
 • Grande /grande/ – velký

G + E, I = „DŽ“

 • Gelato /dželáto/ – zmrzlina
 • Giardino /džardýno/ – zahrada
 • Giovane /džóvane/ – mladý
 • Giorno /džórno/ – den

GL = „GL“

 • globale /globale/ – globální
 • inglese /ingléze/ – anglický

GLI = „LJ“

 • maglietta /maljetta/ – tričko
 • famiglia /familja/ – rodina

GN = „Ň“

 • Signore /siňóre/ – pan
 • Giugno /džúňo/ – červen

H = nevyslovuje se

 • Hotel /otel/ – hotel
 • Hai /ai/ – máš

CHE = „KE“; CHI = „KI“

 • Michele /Mikéle/ – Michal
 • Macchina /mákina/ – auto

GHE = „GE“; GHI = „GI“

 • Spaghetti /spagetti/ – špagety
 • Alberghi /albergi/ – hotely

Q + U + další samohláska = „KU“

 • Quattro /kuatro/ – čtyři
 • Qui /kui/ – zde, tady
 • Questo /kuésto/ – tento

DI, TI, NI = „DY“, „TY“, „NY“

 • Giuseppe Verdi /Džuzeppe Verdy/ – Giuseppe Verdi
 • Martini /Martýny/ – Martini
 • Giorni /džorny/ – dny

S = „S“

 • před samohláskami a neznělými souhláskami c, f, p, q, t:
  – sabato /sábato/ – sobota
  – studente /studente/ – student
 • při zdvojení – ss*
  – rosso /rosso/ – červený
  – interessante /interessante/ – zajímavý

S = „Z“

 • mezi samohláskami
  – casa /káza/ – dům
  – isola /ízola/ – ostrov
 • před znělými souhláskami b, d, g, l, m, n, r, v:
  – sbagliare /zbaljáre/ – splést se, splést si
  – svegliare /zveljáre/ – vz(budit); probudit

Z = „C“ **

 • pizza /picca/ – pizza
 • produzione /producjóne/ – produkce
 • zia /cía/ – teta
 • grazie /grácie/ – děkuji

Z = „DZ“ **

 • zaino /dzajno/ – batoh
 • romanzo /romandzo/ – román
 • zero /dzero/ – nula
 • zoo /dzóo/ – zoologická zahrada

* Více o výslovnosti zdvojených souhlásek jsme si řekli ve článku o abecedě zde.

** Přesná pravidla pro výslovnost písmene Z v italštině nejsou. V některých případech je možné použít obě možnosti výslovnosti. V některých učebnicích je výslovnost „dz“ zvýrazněna v textu, jako je naznačeno výše.


 

Přízvuk (Accento)

Italský přízvuk je ideální naposlouchat od rodilých mluvčích, z různých filmů, seriálů či videí na youtube. Nejvíce dávají Italové důraz na předposlední slabiku (Sicilia, grazie, Marina).
O něco méně častěji pak na třetí ((Napoli, Udine, simpatico) či čtvrtou slabiku od konce slova (telefonano).
Pokud je přízvuk na poslední slabice slova, tak je vždy označen (caffè, università, verità).


 

Výslovnost a přízvuk v italštině (Pronuncia e Accento) není tak těžké se naučit. Výslovnost chce praxi a dobrou paměť. Naopak přízvuk se nejlépe trénuje poslechem – televize, filmů, seriálů, rodilých mluvčí a podobně.

Nezapomeňte nás také sledovat na našem facebooku.
Další články týkající se gramatiky najdete na našich stránkách zde.

Sdílej na