Podstatná jména a členy v italštině

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Podstatná jména a členy v italštině
Condizionale passato

Podstatná jména a členy v italštině

Podstatná jména a členy v italštině jsou další kapitolou italské gramatiky, kterou si podrobněji rozebereme. Všechna podstatná jména mají rod (mužský nebo ženský) a číslo (jednotné nebo množné). Používání členů má také svá pravidla (viz níže).

Rod podstatných jmen

Všechna podstatná jména v italštině mají rod. Buď mužský nebo ženský. Střední rod, který máme v českém jazyce v italštině neexistuje.
Všeobecně platí, že slova končící na -O (il libro) jsou mužského rodu a slova končící na -A (la casa) jsou rodu ženského. Existují ale také slova, končící na -E. U těch není na první pohled jasné, jestli jsou mužského nebo ženského rodu. U těchto podstatných jmen je třeba si zapamatovat jakého jsou rodu.

Číslo podstatných jmen

Zároveň každé podstatné jméno v italštině má i číslo. Buď jednotné nebo množné. Velmi často končí množné číslo na -I. V případě pravidelného ženského rodu končí množné číslo na -E. Podívejme se společně na přehlednou tabulku níže.

JEDNOTNÉ ČÍSLOMNOŽNÉ ČÍSLO
MUŽSKÝ ROD– O– I
– E– I
ŽENSKÝ ROD– A– E
– E– I

Zapamatujme si mužský rod podstatných jmen

 • názvy dnů a měsíců (il martedì, il sabato, il aprile, il settembre) – pozor výjimka (la domenica)
 • slova cizího původu (il film, il computer, lo sport, il professore, lo studente, il ristorante, il fiume, l’hotel) – pozor výjimka (un’e-mail – je ženského rodu); tvar pod. jm. v množném čísle u slov cizího původu se nemění; mění se pouze člen – i film, i computer, gli sport)
 • názvy hor, jezer, moří a řek (il Mediterraneo, l’Adriatico, il Lago di Garda, il Mar Ligure, il Monte Bianco, il Gran Sasso, il Garda, il Tevere, il Po, il Danubio) – pozor výjimka (l’Elba, la Moldava, le Alpi, le Dolomiti, la Senna atd.)
 • slova končící na -ALE, -ILE, -ONE, -ORE (il giornale, il cortile, il maglione, l’attore, il professore, l’amore)

Zapamatujme si ženský rod podstatných jmen

 • názvy měst (téměř vždy bez členu), regionů, zemí, kontinentů, ostrovů a národností (la Spezia, la Emilia-Romagna, la Toscana, La Lombardia, l’Europa, l’Africa, l’America, l’Asia, l’Australia, la Francia, la Slovacchia, l’Olanda, l’Austria, la Sicilia, la Sardegna) – pozor, zde existuje ale řada výjimek (např. menší ostrovy Capri, Murano, Ischia jsou bez členu, město Tokyo je bez členu, dále Roma, Praga, Firenze, ale Il Cairo (Káhira), il Belgio, il Portogallo, il Lussemburgo, il Brasile, il Piemonte, il Lazio, il Veneto)
 • slova označující abstraktní myšlenky a pojmy, vědecké názvy (la bellezza, la fede, la giustizia, la pace, la matematica)
 • slova končící na -ICE, -IE (u mn. č.), -IONE, -UDINE (l’attrice – le attrici, le serie, la stazione – le stazioni, l’abitudine – le abitudini) – pozor výjimka tvoření množného čísla (la superficie – le superfici, la moglie – le mogli)
 • slova končící na -TÀ, TÙ (l’università, la città, la virtù)

Nepravidelná podstatná jména

Některá slova končící na -A, -ISTA, -MA, -AMMA, ETA/OTA jsou mužského rodu:

Jednotné čísloMnožné čísloJednotné čísloMnožné číslo
l’artista*gli artistiil poetai poeti
l’atletagli atletiil pilotai piloti
il climail problemai problemi
il collega*i colleghiil programmai programmi
il dentistai dentistilo psichiatra*gli psichiatri
il drammai drammiil registai registi
il giornalistai giornalistiil sistemai sistemi
il maratoneta*i maratonetiil tassistai tassisti
il panoramai panoramiil telegrammai telegrammi
il pianetai pianetiil temai temi
il pianistai pianistiil turistai turisti

* Je-li postava žena, je možné učinit změnu v členu, abychom docílili ženského tvaru (la collega – le colleghe; la psichiatra – le psichiatre; la pianista – le pianiste; la turista – le turiste atd.)

Naopak některá slova končící na -O jsou ženského rodu. Jedná se většinou o zkrácené tvary. Při převedení na množné číslo se tvar slova nemění:
l’auto(mobile) – le auto; la foto(grafia) – le foto; la moto(cicletta) – le moto; la radio – le radio; ale také la bici(cletta) – le bici
(výjimka: la mano – le mani)

Slova končící na -I/-SI jsou většinou řeckého původu a jsou ženského rodu. Při převedení na množné číslo se tvar slova nemění:
l’analisi – le analisi; la crisi – le crisi; la diagnosi – le diagnosi; la metropoli – le metropoli; la parentesi – le parentesi; la sintesi – le sintesi; la tesi – le tesi

Pravidla fonetiky a pravopisu některých slov

 • Některá slova mají nepravidelné množné číslo (il paio – le paia; l’uomo – gli uomini; l’uovo – le uova)
 • Některé části těla mají nepravidelný tvar množného čísla (il labbro – le labbra; il braccio – le braccia; il dito – le dita; l’osso – le ossa; il ginocchio – le ginocchia)

Mužský rod

Koncovka j.č.Jednotné čísloKoncovka mn.č.Množné číslo
io (s nepřízvučným i)il figlioii figli
io (s přízvučným i)lo zioiigli zii
co (s přízvukem na předposlední slabice)*il risicochii risichi
go (s přízvukem na předposlední slabice)il fungoghii funghi
co (s přízvukem na třetí slabice od konce)il tecnicocii tecnici
go (s přízvukem na třetí slabice od konce)il psicologogigli psicologi

* Výjimky: l’amico – gli amici; il nemico – i nemici; il porco – i porci; il greco – i greci; il dialogo – i dialoghi; il monologo – i monologhi; l’obbligo – gli obblighi; il riepilogo – i riepiloghi

Ženský rod

Koncovka j.č.Jednotné čísloKoncovka mn.č.Množné číslo
cala pescachele pesche
gala delegaghele deleghe
cia (s přízvučným i)la sciaciele scie
samohláska + -ciala camiciaciele camicie
samohláska + -gia (s nepřízvučným i)la valigiagiele valigie
souhláska + -ciala provinciacele province
souhláska + -gia (s nepřízvučným i)la pioggiage le piogge

Kdy se členy nepoužívají

 • U druhého podstatného jména při víceslovných pojmenování (il mal di gola)
 • Oslovujeme-li někoho (Lucia, piacere. – Lucie, rád Vás poznávám.)
 • Vlastní jména osob (Lucia, Marco, Pietro, Paolo)
 • Vlastní jména měst (Pisa, Praga, Londra)
 • Nápisy, označení, názvy (ascensore – výtah; uscita – výstup, exit; segreteria – sekretariát)
 • Ustálené vazby – aver sete (mít žízeň); aver fame (mít hlad)
 • Přirovnání; další vazby – vivere da (žít jako); comportasi da (chovat se jako); fare da (pracovat jako)
 • Před ukazovacími (a většinou neurčitými) zájmeny – questo ragazzo (tento chlapec)
 • Přísloví – Donna al volante pericolo costante (Žena za volantem, neustálé nebezpečí.)

Procvičte si podstatná jména a členy v testu zde.


 

Článek „Podstatná jména a členy v italštině“ a další zajímavé články týkající se italské gramatiky najdete zde.
Sledujte nás také na našem facebooku.

Sdílej na