Maria Montessori – italská vědkyně, filozofka a pedagožka

Itálie pro všechny > Zajímavosti > Lidé > Maria Montessori – italská vědkyně, filozofka a pedagožka
Maria Montessori

Maria Montessori – italská vědkyně, filozofka a pedagožka

Rodina

Maria Montessori
Maria Montessori

Maria Montessori byla dcerou Renilde Stoppani a Alessandra Montessori. Její otec Alessandro byl vojákem a žil disciplinovaný a vlastenecký život. Po roce 1859 povýšil na inspektora financí v solné a tabákové továrně. Po pěti letech se stal manažerem střední třídy a v té době potkal i Renilde Stoppani a bezhlavě se do ní zamiloval. Byla mladá, krásná a měli společné názory a pohled na společnost té doby. Po roce se vzali v Benátkách. Za dalších pět let se jejich život změnil, protože 31. 8. 1870 se narodila jejich dcera Maria. Narodila se ve vesničce Chiaravalle, ve střední Itálii, v regionu Marche.

Studium

Maria byla velmi dobrou studentkou a tak se rodina přestěhovala do Říma. Mariina matka byla ta, která ji podporovala ve studiu a dodávala jí víru, že si může uskutečnit své sny. Dříve měly ženy pouze uklízet, vychovávat děti a být vzornými manželkami. Maria tudíž tak trochu předběhla svou dobu a stala se první lékařkou v Itálii. Cesta až sem byla ovšem poněkud složitá, protože dříve nebylo zvykem, aby se žena vzdělávala a pracovala po boku mužů, a tak byla často terčem posměchu. Maria bojovala za práva žen a ženy také vzdělávala v oblasti sexuálního zdraví.

Pracovní úspěchy

Později se během své práce dostala do kontaktu s mentálně postiženými dětmi. Začala používat a dále rozvíjet různé materiály, které dětem pomáhaly s učením, především s počítáním, psaním a čtením. Později opustila lékařství a všechna prestižní pracovní místa a věnovala se prohlubování metod práce s dětmi a tyto metody dál šířila.

V březnu roku 1898 čelila veřejnému skandálu, protože se jí narodil syn Mario. Jeho otcem byl profesor psychiatrie Giuseppe Montesano, kterého si ale Maria odmítla vzít, protože by pak musela přestat pracovat. Syna Maria tedy poslala na vesnici, kde se ho ujali pěstouni. Přesto se mezi Marií a jejím synem vytvořilo později silné pouto.

Maria se nepřestávala vzdělávat a pokračovala ve výzkumu vývoje dětí. Začala pracovat i s normálními dětmi a pořádala různé přednášky a kurzy. V roce 1909 napsala knihu „Metoda vědecké pedagogiky“, která byla přeložena do všech jazyků a ta dala metodě Montessori světovou rezonanci.

Metoda Montessori

Školička montessori
Školička montessori

Po 1. světové válce Montessori pedagogika v Itálii rostla. Vyráběly se pomůcky, investovalo se do zakládání škol a vzdělávání pedagogů. Bohužel v roce 1931 vydal Mussolini nařízení, že všichni učitelé musí podporovat fašismus. S tímto Maria nesouhlasila a Itálii navždy opustila. Všechny Montessori školy v Itálii pak nechal Mussolini zavřít. 2. světová válka zcela utlumila šíření metody Montessori v některých evropských zemích.

V roce 1939 odjela Maria i se svým synem do Indie, kde dále rozvíjela Montessori metodu. Celkem tam strávila 7 let a pořádala tam různé mezinárodní kurzy. Sama vyškolila přes 1000 učitelů a indickému vzdělávání Montessori tak položila pevné základy. V roce 1946 se vrátila do Evropy, ale po její práci tam toho moc nezůstalo. Rozhodla se zcela ponořit do své práce a pedagogiku Montessori v Evropě znovu nastartovat, což se jí podařilo.

Maria zemřela v Nizozemí, 6. 5. 1952. Avšak její práce a metody nadále procházejí stovkami škol pod záštitou jejího jména, i v těch nejrozmanitějších státech světa. O metodách Montessori v České republice si můžete více přečíst zde.

Sdílej na