Le preposizioni articolate (předložky se členem)

Itálie pro všechny > Italština snadno a rychle > Gramatika > Le preposizioni articolate (předložky se členem)
Condizionale passato

Le preposizioni articolate (předložky se členem)

Le preposizioni articolate (předložky se členem) jsou další kapitolou, která často dělá studentům italštiny potíže. Abychom mohli správně použít předložky se členem, je nutné:
– vědět, kterou předložku je třeba použít*
– vědět, jestli v tom daném případě je potřeba člen použít či nikoli

V následující tabulce jsou pravidla, kde je zapotřebí použít člen a kde ne:

BEZ ČLENU

  • osobní jména (a Carlo, a Lucia…)
  • názvy měst (a Londra, a Praga…)
  • přivlastňovací zájmeno v j.č. + j.č. člena rodiny** (a mia sorella…)

SE ČLENEM

  • běžné názvy (al direttore…)
  • s čísly – procenta, roky, hodiny apod. (alle 8, alle otto, all’una…)
  • podstatná jména v množném čísle (agli studenti…)
  • specifikace instituce (alla scuola italiana…)

V tabulce níže najdete přehled pro jednotlivé předložky DI, A, DA, SU a IN a možné členy:

DIADASUIN
ILdelaldalsulnel
LAdellaalladallasullanella
L‘dell‘all‘dall‘sull‘nell‘
LOdelloallodallosullonello
Ideiaidaisuinei
LEdellealledallesullenelle
GLIdegliaglidaglisuglinegli

Pro předložky CON***, FRA, TRA a PER se takovéhle spojení nepoužívají a předložka a člen tak zůstávají odděleně:

CONFRATRAPER
ILcon ilfra iltra ilper il
LAcon lafra latra laper la
L‘con l‘fra l‘tra l‘per l‘
LOcon lofra lotra loper lo
I con ifra itra iper i
LEcon lefra letra leper le
GLIcon glifra glitra gliper gli

* To, kdy jakou předložku použít, už jsme si řekli ve článcích:
Preposizioni (předložky) DI a DA v italském jazyce
Preposizioni (předložky) IN a A v italském jazyce
Preposizioni (předložky) FRA/TRA, CON, PER, SU

** Pozor ale na výjimky (např. alla mia sorellina apod.), kde se člen u přivlastňovacích jmen u členů používá. Tyto výjimky jsou uvedeny již ve článku Přivlastňovací zájmena (I possessivi) – pravidla, v sekci „rodinné vztahy“

*** U předložky CON je možné se spojením setkat, ale není to časté. Přesto můžete narazit na následující tvary:

ILLAL‘LOILEGLI
CONcolcollacoll‘collocoicollecogli

Pozn.: Se spojením předložky a členu jsme se již setkali ve článku Člen neurčitý a člen určitý v italském jazyce, kdy jsme se zmínili o tzv. dělivém členu (Ho comprato dei biscotti.)

Le preposizioni articolate (předložky se členem) si můžete procvičit v krátkém testu ZDE.

Sdílej na