Den republiky (Festa della Repubblica)

Itálie pro všechny > Zajímavosti > Kultura > Den republiky (Festa della Repubblica)
Památník Viktora Emanuela II.

Den republiky (Festa della Repubblica)

Jedním z italských národních symbolů je Den republiky (Festa della Repubblica). Italové si tento významný den připomínají každý rok 2. června.

Nahlédnutí do historie

Vlajka - Den republiky
Den republiky
(Festa della Repubblica)

Legenda říká, že už v roce 753 před n.l. založili bratři Romulus a Remus město Řím, které se stalo důležitým obchodním centrem a také mocenskou základnou. Později, v 8. a 9. století, byla Itálie sjednocena v rámci Svaté říše římské, kdy se obchodně rozvíjela města jako Milán, Janov, Benátky či Florencie. Snaha o další sjednocování ovšem pokračovala i nadále, protože roztříštěná země bránila dalšímu politickému a hospodářskému rozvoji. A tak došlo v roce 1860 k rolnickému povstání, které zapříčinilo vznik Italského království (konstituční monarchie) v roce 1861, kdy se hlavním městem stal Turín (Torino). V čele stál král Viktor Emanuel II. a jeho cílem bylo připojit ke království také Benátsko a Řím, kterému vládl papež. Řím se pak stal v roce 1871 hlavním městem Itálie.

V roce 1922 se vlády ujal Benito Mussolini a Itálie se stala fašistickým státem, kdy během 2. světové války stála na straně nacistického Německa. 25. dubna 1945 fašistický režim padl a o tři dny později byl Mussolini zastřelen.
V referendu se pak lidé mohli rozhodnout, zda si zvolí monarchii nebo republiku. Itálie je tak od 2. června 1946 Italskou republikou, která se stala součástí Marshallova plánu a o tři roky později také členem NATO.
Žádné sjednocení ovšem nesmazalo rozdíly mezi severní a jižní Itálií.

Den republiky (Festa della Repubblica)

Památník Viktora Emanuela II.
Den republiky
(Festa della Repubblica) –
Památník Viktora Emanuela II.

Den republiky (Festa della Repubblica) si Italové připomínají především v Římě, kde představitelé státu pokládají vavřínový věnec na hrob neznámého vojína u Památníku Viktora Emanuela II. (Altare della Patria). V ulici Via dei Fori Imperiali se koná vojenská přehlídka.


 

Tento článek a další zajímavé články (nejen „Státní svátky, zvyky a tradice v Itálii„), najdete na našich webových stránkách zde.
Nezapomeňte nás také sledovat na našem facebooku.

Sdílej na